09. feb 2021.

Za medijske projekte u Velikom Gradištu 800 hiljada dinara

Opština Veliko Gradište raspisala je konkurs radi pružanja finansijske podrške medijskim sadržajima koji doprinose ostvarivanju javnog interesa u oblasti javnog informisanja a za ove namene obezbeđena su sredstva od  800.000 dinara.

Najmanji iznos sredstava koji se može odobriti po projektu iznosi 20.000 dinara a najveći iznos po projektu je 300.000,00 dinara.

Učesnik Konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80 odsto vrednosti projekta a najviše do iznosa utvrđenog konkursom.

Konkurs se raspisuje za sprovođenje projekata čija realizacija traje do 31. decembra 2021. godine.

Na konkursu može učestvovati izdavač medija čiji medij je upisan u Registar medija koji se vodi u Agenciji za privredne registre, sa podacima upisanim u skladu sa Zakonom, zatim pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija koji je upisan u Registar medija.

Pravo učešća na Konkursu nemaju izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda, zatim lica kojima je dodeljena državna pomoć male vrednosti čiji ukupan iznos u tekućoj i prethodne dve kalendarske godine prelazi 23.000.000 dinara kao i oni koji su u prethodnom periodu dobili sredstva namenjena projektnom sufinansiranju a nisu, u ugovorom propisanom roku i formi, podnela narativni i finansijski izveštaj i lica za koja se utvrdi da su sredstva nenamenski trošila.

Učesnik Konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom. Izdavač više medija ima pravo učešća na Konkursu s jednim projektom za svaki medij.

Učesnik konkursa koji je u tekućoj kalendarskoj godini već koristio sredstva namenjena projektnom sufinansiranju u oblasti javnog informisanja na republičkom, pokrajinskom ili lokalnom nivou, može učestvovati na konkursu za sufinansiranje istog projekta samo još jednom u toj godini, i to u iznosu koji, uz sredstva koja je već dobio, ne prelazi 80 odsto vrednosti.

Prijave na Konkurs podnose se u roku od 20 dana od dana objavljivanja Konkursa 9. februara. Prijava se smatra blagovremenom ukoliko je predata do 01. marta 2021. godine.

Konkurs i obrasci objavljuju se na sajtu opštine Veliko Gradište www.velikogradiste.rs gde su vidljivi i dostupni sve vreme trajanja konkursa.

Prijave projekata na Konkurs slati isključivo poštom na adresu: Opština Veliko Gradište, 12220 Veliko Gradište, Žitni trg 1, sa naznakom: “Za Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja za 2021. godinu“.

Dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom, od 11 do 14 časova, na telefone: 012/660-122 i 012/661-128.

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend