logo-black

Cenzolovka informiše javnost o pitanjima od značaja za slobodu medija u Srbiji.

Sajt je osnovala Slavko Ćuruvija fondacija 26. juna 2014. godine, a upisan je u registar medija Agencije za privredne registre Republike Srbije pod brojem IN000223.

Za izdavača: Ivana Stevanović, izvršna direktorka Slavko Ćuruvija fondacije

 

Glavni i odgovorni urednik: Perica Gunjić (urednik@cenzolovka.rs)

Menadžer sajta: Vojin Mitrović

Korektura i lektura: Radmila Zlatić

Stalni saradnici: Tamara Skrozza, Antonela Riha, Dušan Miklja, Svetlana Palić, Tamara Ognjanović, Branko Čečen, Dragoljub Draža Petrović, Vladimir Kostić, Violeta Glišić, Denis Kolundžija, Zorica Miladinović, Anđela Milivojević, Ivana Jeremić, Suzana Miličić, Dino Jahić

Vizuelni identitet Cenzolovke: Nebojša Despotović / Atraktor Studio

Dizajn sajta: Igor Adamović / Control Creative

Razvoj WP: XoDev

Koncept: Ilir Gaši

Cenzolovka priznaje nadležnost Saveta za štampu. Ako smatrate da neki sadržaj objavljen na sajtu nije u skladu sa Kodeksom novinara Srbije, žalbu možete podneti ovde.

Stavovi izraženi na sajtu ne odražavaju nužno stavove Slavko Ćuruvija fondacije niti organizacija koje podržavaju njen rad.

Send this to a friend