24. maja 2017.

Ko mi je stavio bombe na prozor?

Piše Dejan Anastasijević
IZVOR Vreme

Ove nedelje se navršilo šest meseci otkad je pod prozorom mog stana eksplodirala bomba. Eksplozija je prouzrokovala manju materijalnu štetu u vidu rasturenog prozora i sobe izrešetane šrapnelima, ali je ostavila trajnije posledice na moj život i rad. Uprkos uveravanjima najviših državnih i policijskih funkcionera da rešavanje ovog slučaja ima najviši prioritet, krivac (ili krivci) još nije otkriven. Tokom proteklih pola godine trudio sam se da što manje ometam istragu javnim istupima i kritikama na račun organa: nadao sam se da, uprkos svemu, barem u jednom delu državnog aparata postoji iskrena želja da se moj slučaj razreši. Sada počinjem da verujem da je ta nada bila neosnovana

24. maja 2017.

Insajder bez ograničenja: „Svedok“ (EMISIJA)

Autor Senka Vlatković Odavić
IZVOR Insajder

Sve vlasti u Srbiji od dvehiljadite do danas ponavljaju da je bezbednost novinara i sloboda medija jedno od najvažnijih pitanja. S druge strane istrage napada na novinare traju godinama. Tako je deset godina prošlo od bombaškog napada na stan Dejana Anastasijevića novinara nedeljnika Vreme. Do danas nije otkriveno ni ko je postavio bombe na njegov prozor niti ko je tako nešto naredio.

23. maja 2017.

Grub napad

Piše Ljiljana Smajlović
IZVOR Politika

No­vi ko­lum­ni­sta Po­li­ti­ke Go­ran Ko­zić obra­tio mi se 15. ma­ja u li­stu „Po­li­ti­ka“ sa se­bi ka­rak­te­ri­stič­nim agre­siv­nim pro­sta­štvom („Alo, se­stro, šta si ti ura­di­la za Po­li­ti­ku, osim što si je opljač­ka­la...“). Oki­dač je bi­la mo­ja iz­ja­va dru­gim li­sto­vi­ma da je dr­ža­va od­go­vor­na za sta­nje u me­di­ji­ma ko­jim upra­vlja. „Dr­ža­va sno­si od­go­vor­nost jer ni­je ras­ple­la vla­snič­ke od­no­se ni u Po­li­ti­ci, ni u No­vo­sti­ma. Kad ka­žem dr­ža­va, mi­slim na Alek­san­dra Vu­či­ća“, do­slov­ce sam re­kla.

Preuzeto sa: UNS

23. maja 2017.

Ubacivanje Miće Megatrenda u sajt »Vremena«

Piše Jovana Gligorijević
IZVOR Vreme

Sajt nedeljnika "Vreme" i još nekolicina drugih hakovani su u martu tako što su sa njih uklonjeni postojeći tekstovi, a umesto njih postavljeni hvalospevi rektoru univerziteta "Džon Nezbit" na (lošem) engleskom jeziku. Iako se svi tekstovi koji su ubačeni na naš sajt odnose na Miću Jovanovića, nema nijednog pouzdanog dokaza da on ima direktne veze sa ovim. Ipak, znajući mu reputaciju, možemo da pretpostavimo da mu ovo nekako ide u korist. Teorijski, negde tamo u svetu mogao bi da se pohvali kako "ugledan beogradski nedeljnik" izveštava o njegovim naučno-menadžersko-publicističkim poduhvatima

23. maja 2017.

Pljuvanje u lice

Piše Filip Švarm
IZVOR Vreme

„Ja da sam hteo da ubijem Dejana Anastasijevića, ja bih ga sigurno ubio – nema nikakve sumnje", rekao je Šešelj za „Insajder bez ograničenja". Ova gola prijetnja čovjeka tera da iskoči iz kože: Šešelj je, zapravo, bahato poručio da kad nekog odluči likvidirati, tome nema spasa – uključujući i našeg novinara koji je pukim slučajem preživio eksploziju bombe postavljene na prozor pre deset godina

Send this to friend