PODRŠKA

 

#eu za tebe

Deo Cenzolovkinog sadržaja nastao je uz finansijsku pomoć Evropske unije. Za njenu sadržinu isključivo je odgovorna Cenzolovka i ta sadržina ne izražava nužno stavove Evropske unije.

Nacionalna zadužbina za demokratiju je privatna, neprofitna fondacija posvećena rastu i jačanju demokratskih institucija širom sveta.

Uz podršku MATRA programa Ambasade Kraljevine Holandije u Republici Srbiji, Slavko Ćuruvija fondacija sistematski prati nedostatke u zakonskom i insititucionalnom okviru koji dovode do nekažnjivosti za dela pretnji i napada na novinare u Srbiji, a Cenzolovka istražuje i izveštava o slučajevima ugrožavanja bezbednosti novinara.

 

RANIJI DONATORI

 

Fondacija za otvoreno društvo je nevladina, nepolitička i neprofitna organizacija koja razvija i podržava projekte i aktivnosti usmerene na razvoj demokratske kulture, otvorenosti, uvažavanja različitosti, punog poštovanja ljudskih prava svih i na promovisanje principa vladavine prava, dobrog upravljanja i odgovornosti i učešća građana u javnim poslovima, a u cilju stvaranja pretpostavki za održivi razvoj demokratskog i otvorenog društva u Srbiji.

#eu za tebe

Rad Slavko Ćuruvija fondacije kroz podršku portalu „Cenzolovka“ podržava i Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu.

„Cenzolovku“ podržava ambasada Kanade u Beogradu, kroz podršku Slavko Ćuruvija fondaciji.

Zahvaljujući podršci Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), Slavko Ćuruvija fondacija radi na jačanju medijske scene u osam gradova u Srbiji kroz pokretanje javnih debata o problemima novinara i medija i mogućim rešenjima.

Sajt „Cenzolovka“ podržala je i Ambasada Kraljevine Danske u Beogradu, kroz podršku Slavko Ćuruvija fondaciji.

Balkanski fond za demokratiju (BTD), projekat nemačkog Maršal fonda, koji u saradnji sa drugim donatorima finansira projekte koji imaju za cilj da razviju demokratiju i civilno društvo.

Slavko Ćuruvija fondaciju podržala je Ambasada Kraljevine Danske u Beogradu.

Deo sadržaja na sajtu „Cenzolovka“ obezbeđen je i kroz projekat „Javni novac za javni interes“, koji sprovode BIRN, NUNS i Slavko Ćuruvija fondacija, a finansira Evropska unija.