PODRŠKA

Deo sadržaja na sajtu „Cenzolovka“ obezbeđen je kroz projekat „Javni novac za javni interes“, koji sprovode BIRN, NUNS i SĆF, a finansira Evropska unija.

 

 

 

Nacionalna zadužbina za demokratiju je privatna, neprofitna fondacija posvećena rastu i jačanju demokratskih institucija širom sveta.

 

 

Uz podršku MATRA programa Ambasade Kraljevine Holandije u Republici Srbiji, Slavko Ćuruvija fondacija sistematski prati nedostatke u zakonskom i insititucionalnom okviru koji dovode do nekažnjivosti za dela pretnji i napada na novinare u Srbiji, a Cenzolovka istražuje i izveštava o slučajevima ugrožavanja bezbednosti novinara.

 

 

Canada„Cenzolovku“ podržava ambasada Kanade u Beogradu.

 

 

 

RANIJI DONATORI

Zahvaljujući podršci Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), Slavko Ćuruvija fondacija radi na jačanju medijske scene u osam gradova u Srbiji kroz pokretanje javnih debata o problemima novinara i medija i mogućim rešenjima, a Cenzolovka izveštava o ovom procesu i drugim važnim medijskim temama u našoj zemlji.

 

 

Fondacija za otvoreno društvo „Cenzolovku“ pomaže kroz projekat „Sloboda izražavanja i javno informisanje” kojim Slavko Ćuruvija fondacija, u saradnji s Pokretom „Podrži RTV“, kontinuirano prati rad Radio-televizije Vojvodine i pitanje javnog medijskog servisa drži u fokusu građana, ključnih aktera i donosilaca odluka.

 
Sajt „Cenzolovka“ počeo je sa radom 26. juna 2014. godine zahvaljujući podršci Australijske ambasade u Srbiji.

 

 

 

Sajt „Cenzolovka“ podržala je i Ambasada Kraljevine Danske u Beogradu, kroz podršku Slavko Ćuruvija fondaciji.

 

 

 

 

 

Projekat koji se tiče radnih prava novinara i medijskih profesionalaca finansira Evropska unija kroz program malih grantova „Zaštita slobode medija i slobode izražavanja na Zapadnom Balkanu“, koji sprovodi Hrvatsko novinarsko društvo kao deo regionalnog projekta Regionalne platforme Zapadnog Balkana za zastupanje slobode medija i bezbednosti novinara, u partnerstvu šest regionalnih udruženja novinara – Nezavisnog udruženja novinara Srbije (NUNS), Udruženja BH novinara (BHN), Hrvatskog novinarskog društva (HND), Udruženja novinara Kosova (UNK), Udruženja novinara Makedonije (UNM) i Sindikata medija Crne Gore (SMCG).

Send this to a friend