PODRŠKA

 

jfj-logo

Justice for Journalists fondacija podržava Cenzolovku u istraživačkim pričama o zloupotrebi tužbi protiv nezavisnih i kritičnih medija i novinara u Srbiji – Strateške tužbe protiv učešća javnosti (SLAPP)

Nacionalna zadužbina za demokratiju je privatna, neprofitna fondacija posvećena rastu i jačanju demokratskih institucija širom sveta.

Ambasada Savezne Republike Nemačke u Beogradu podržava Cenzolovku kroz projekat Slavko Ćuruvija fondacije “Obezbedimo pravdu za slobodu izražavanja: Merenje efikasnosti sudske zaštite”.

Cenzolovka prati slučajeve ugrožavanja bezbednosti novinara i slobode izražavanja pred sudovima i pruža podršku nezavisnim medijima i novinarima kroz podizanje vidljivosti ovih tema u javnosti.

Projekat “Inovativne tehnologije u službi etičkog izveštavanja” omogućio je program #SustainMedia, koji je kofinansiran od strane Evropske unije i Federalnog ministarstva Nemačke za ekonomsku kooperaciju i razvoj. Za sadržaj proizvoden u okviru ovog projekta isključiva je odgovorna Cenzolovka i ta sadržina ne odražava nužno stavove Evropske unije ili Federalnog ministarstva Nemačke za ekonomsku kooperaciju i razvoj.

 

RANIJI DONATORI

 

#eu za tebe

Deo Cenzolovkinog sadržaja nastao je uz finansijsku pomoć Evropske unije. Za njenu sadržinu isključivo je odgovorna Cenzolovka i ta sadržina ne izražava nužno stavove Evropske unije.

Uz podršku MATRA programa Ambasade Kraljevine Holandije u Republici Srbiji, Slavko Ćuruvija fondacija sistematski prati nedostatke u zakonskom i insititucionalnom okviru koji dovode do nekažnjivosti za dela pretnji i napada na novinare u Srbiji, a Cenzolovka istražuje i izveštava o slučajevima ugrožavanja bezbednosti novinara.

Fondacija za otvoreno društvo je nevladina, nepolitička i neprofitna organizacija koja razvija i podržava projekte i aktivnosti usmerene na razvoj demokratske kulture, otvorenosti, uvažavanja različitosti, punog poštovanja ljudskih prava svih i na promovisanje principa vladavine prava, dobrog upravljanja i odgovornosti i učešća građana u javnim poslovima, a u cilju stvaranja pretpostavki za održivi razvoj demokratskog i otvorenog društva u Srbiji.

#eu za tebe

Rad Slavko Ćuruvija fondacije kroz podršku portalu „Cenzolovka“ podržava i Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu.

„Cenzolovku“ podržava ambasada Kanade u Beogradu, kroz podršku Slavko Ćuruvija fondaciji.

Zahvaljujući podršci Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), Slavko Ćuruvija fondacija radi na jačanju medijske scene u osam gradova u Srbiji kroz pokretanje javnih debata o problemima novinara i medija i mogućim rešenjima.

Sajt „Cenzolovka“ podržala je i Ambasada Kraljevine Danske u Beogradu, kroz podršku Slavko Ćuruvija fondaciji.

Balkanski fond za demokratiju (BTD), projekat nemačkog Maršal fonda, koji u saradnji sa drugim donatorima finansira projekte koji imaju za cilj da razviju demokratiju i civilno društvo.

Slavko Ćuruvija fondaciju podržala je Ambasada Kraljevine Danske u Beogradu.

Deo sadržaja na sajtu „Cenzolovka“ obezbeđen je i kroz projekat „Javni novac za javni interes“, koji sprovode BIRN, NUNS i Slavko Ćuruvija fondacija, a finansira Evropska unija.

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.