20. apr 2023.

Digitalno emitovanje radijskih programa u DAB+ mreži

Piše Zorana Bojičić
IZVOR RTS

Šta je DAB? DAB (Digital Audio Broadcasting) je sistem emitavanja radio programa preko zemaljske mreže predajnika, što znači da se signal prostire kroz etar, a za prijem je potreban radio prijemnik i antena. Isti je princip kao kod FM emitovanja. Zajedničko za oba sistema je što su radijski kanali besplatni za slušaoce bez mesečne nadoknade provajderu. Dva sistema se razlikuju u načinu prenosa signala, FM je analogni sistem, DAB je digitalni.