21. feb 2020.

Ljudski o ljudima u pokretu: Vratite im dostojanstvo

Piše Vanja Stokić
IZVOR Lgbti.ba

Kako medijski izvještavati o ljudima u pokretu? Kada govorimo o odnosu prema migrantima i izbjeglicama, Bosna i Hercegovina kao država iz dana u dan pada na ispitu ljudskosti. Humanitarnu katastrofu spriječavaju volonteri/ke, nevladin sektor i građani/ke koji se samostalno organizuju u servise pomoći. Mediji koji su većini građana/ki jedini izvor informacija, nerijetko prenose izjave pune mržnje usmjerene prema ljudima u pokretu, ne dajući im priliku da na njih odgovore ili barem ponude svoju verziju priče.