28. feb 2022.

O razvoju jednog mladog novinara

Piše Aleksandar Matković
IZVOR Danas

Daleko pre Kapitala, Karl Marks je pisao za novine. Iako se o tome jako malo govori, novinarski rukopisi zapravo zauzimaju većinu njegovog opusa.