20. mar 2017.

Pravo na medije: Kakva je uloga komercijalnih medija?

Autori Vesna Vujić i Maja Divac

Razvoj komercijalnih medija u Srbiji počinje devedesetih godina, kada se osnivaju prve privatne nedeljne i dnevne novine, novinske agencije, ali i prve privatne televizije. Sa dolaskom novog milenijuma broj komercijalnih medija nastavlja da raste, a  sa završenim procesom privatizacije, medijskom scenom dominiraju privatne televizijske i radio stanice, kao i sve veći broj onlajn medija.