03. sep 2021.

Kako se dogovoriti sa činovnicima

IZVOR NUNS

Tokom izrade Medijske strategije utvrđeno je da su neophodne izmene i dopune Zakona o javnom informisanju i medijima, međutim, dosadašnja iskustva ukazuju na to da bi mogla da se otvori Pandorina kutija. Prvi sastanak Radne grupe za izradu radne verzije Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom informisanju i medijima održan je 9. jula ove godine u Narodnoj skupštini. Radnu grupu čine 34 člana koji su predstavnici novinarskih i medijskih udruženja, državnih organa i institucija, a do sada je održano osam sastanaka. Radna grupa ima obavezu da do 30. septembra ove godine dostavi Ministarstvu kulture i informisanja tekst radne verzije Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom informisanju i medijima.

30. sep 2018.

Savović: Rešenje za probleme medija nije u sudu

Piše Vuk Jeremić
IZVOR Danas

Počnimo od jednog pojašnjenja. Sudovi u medijskim sporovima ne izriču kazne medijima, već naknade štetu strani koja ju je pretrpela. Sud procenjuje koliko medij koji je povredio nečije pravo na čast i ugled treba da plati kako bi oštećena strana mogla da priušti sebi neku satisfakciju.