09. nov 2021.

Štampa pre 110 godina bila u lošem položaju

Piše I. K.
IZVOR Danas

Na današnji dan pre 110 godina, Mali žurnal objavljuje članak o teškoj situaciji u kojoj se štampa i novinarstvo nalazi, kao i o tome kako se, pored svih nepovoljnosti, na kraju treba nadati dobrom ishodu.