26. nov 2016.

Kako izveštavati o procesu evropskih integracija?

Maja Divac
IZVOR EUinfo

Svako ko radi u medijima zna da su dobre novinarske priče uvek napisane jednostavnim jezikom, da su izgrađene na zanimljivim primerima sa kojima publika može lako da se identifikuje, da nude bar dva mišljenja, kompetentne sagovornike, a u slučaju televizije i atraktivne snimke. Ovaj kratki recept, koji po pravilu daje dobre rezultate, može se primeniti na sve oblasti o kojima izveštavaju informativne redakcije, od kulture do ekonomije, uključujući i teme vezane za evropske integracije!