11. avg 2021.

Kako se informišu mladi u Srbiji?

Piše Aleksandra Pavlović
IZVOR Danas

Krovna organizacija mladih Srbija (KOMS) objavila je istraživanje o načinu informisanja mladih čiji će rezultati biti objavljeni u okviru „Alternativnog izvešaja o položaju i potrebama mladih za 2021. godinu“ na Međunarodni dan mladih – 12. avgusta.