21. sep 2021.

Tatjana Ljubić, stručnjakinja za medijsku pismenost: Nakon pandemije, klimatske promene sve više u fokusu obmanjujućih sadržaja

Piše Natalija Jakovljević

Tatjana Ljubić je stručnjakinja za oblast medijskog razvoja i medijske pismenosti. Sarađuje sa međunarodnim i lokalnim organizacijama kao što su UNESCO, Savet Evrope, OEBS, IREX, i druge, radeći na programima koji imaju za cilj da unaprede medijsku pismenosti i kritičko razmišljanje kroz edukacije, kampanje, vođenje projekata, monitoring i evaluaciju i saradnju sa vladinim i nevladinim sektorom. Osnovne studije je završila na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, a magistarske na Centru za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu.