27. apr 2022.

UNS sa Fondom PIO pokreće akciju- Novinari i medijski radnici, koliko radnog staža imate?

Udruženje novinara Srbije (UNS) zajedno sa Republičkim fondom za penzijsko i invalidsko osiguranje (Fond PIO) u narednih godinu dana vodiće akciju „Novinar si, medijski radnik – koliko radnog staža imaš?“

Plakat UNS-a: Solidarnost

UNS ovom akcijom želi da pokrene za mnoge novinare i medijske radnike bolno pitanje utvrđivanja do sada upisanog radnog staža, ali i onog koji nije upisan, a postoji mogućnost da se utvrdi i rasporedi onome kome pripada.

U turbulentnim vremenima, koja traju poslednje tri decenije, podrazumevalo se da novinar iznosi u javnost probleme sa kojima se suočavaju građani Srbije kako bi ih nadležni rešili, bori se za javni interes. Međutim, sami novinari i medijski radnici u velikom broju nisu ostvarivali ili i dalje nemaju radno-pravnu sigurnost.

Angažovani kao honorarni saradnici obavljali su svoje poslove sa ili bez ugovora o delu, autorskog ugovora ili ugovora o povremenim i privremenim poslovima.

Rad za medije i danas, za neke novinare i medijske radnike, podrazumeva da jedan deo plate ili honorara dobijaju preko računa, dok se ostatak isplaćuje „na ruke“.

UNS je analizirajući ovu temu utvrdio da čak i kada je poslodavac na postojeće plate ili honorare uplaćivao odgovarajuće poreze i doprinose, dešavalo se da ne odnosi MUN ili M 4 obrasce, koji su po zakonu od 2003. do 2018. godine u papiru morali biti dostavljeni nadležnoj filijali Fonda PIO, kako bi konkretnom osiguraniku staž bio utvrđen u evidencijama Fonda.

U ovoj akciji UNS želi da pokrene novinare i medijske radnike da već sada utvrde da li ima u radnom stažu i kod njih takvih propusta i „rupa“, bez obzira na način angažovanja – stalno zaposlenje ili honorarni posao.

UNS će u ovoj akciji pisati o konkretnim slučajevima koji mogu da pomognu u rešavanju sličnih situacija u vezi sa regulisanjem radnog staža.

Pozivamo članove UNS-a da se obrate timu UNS-a koji čine advokati i novinari kako bismo zajedno sa Fondom PIO utvrdili koliko imate radnog staža, odnosno pokušali da rešimo problem sa kojim se suočavate, a u vezi je sa regulisanjem radnog staža.

Imejl na koji se timu UNS-a možete obratiti je dragana.bjelica@uns.rs ili na telefone 011 33 41 815 i 011 32 36 337.

UNS pokreće ovu akciju nakon razgovora koji je u februaru organizovao sa predstavnicima sindikata, novinarima i medijskim radnicima.

Podršku planiranim aktivnostima UNS-a, u koje spada i ova akcija, dala je Evropska federacija novinara sa kojom realizujemo jednogodišnji projekat.

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend