25. avg 2014.

Slučaj „Danas”: gušenje medija ili sprovođenje zakona

danasOvom listu izrečena je kazna od pet miliona dinara zbog nepoštovanja propisa o zapošljavanju invalida, direktor „Dan grafa” kaže da je u pitanju „odsustvo senzitivnosti poreznika”.

Kazna od pet miliona dinara koju je Poreska uprava Ministarstva finansija odmerila dnevnom listu „Danas” zbog neprimenjivanja Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, danima izaziva reakcije dela javnosti. „Danas” je ovaj slučaj na naslovnoj strani broja od četvrtka opisao udarnim naslovom „Poreska uprava guši slobodu medija”. Redakcija je dobila podršku PEN centra i LDP-a. Da li je ovde reč o napadu na novinarske slobode ili sprovođenju zakona?

Direktor preduzeća „Dan graf” Dušan Mitrović, međutim, odluku poreske uprave ne smatra političkom, ali je tumači „odsustvom senzitivnosti poreznika” koji nisu uvažili činjenicu da su u listu „Danas” i pre donošenja Zakona o zapošljavanju osoba sa invaliditetom u ovom listu radila dva novinara sa hendikepom, koja su bila zaposlena na osnovu obrazovanja i stručnosti.

Direktor preduzeća „Dan graf” Dušan Mitrović, međutim, odluku poreske uprave ne smatra političkom, ali je tumači „odsustvom senzitivnosti poreznika”.

„Poreska uprava izrekla je kaznu za period u kome je trajala komplikovana i dugotrajna procedura papirološkog dokazivanja njihovog statusa. Problem je u tome što je sa penalima, osnovnom kaznom i kamatama, ova kazna narasla na pet miliona dinara”, kaže Mitrović.

Od Poreske uprave Ministarstva finansija tražili smo odgovore na pitanja koliko poslodavaca u našoj zemlji je ispunilo svoju zakonsku obavezu zapošljavanja osoba sa invaliditetom i koliki broj njih je odlučio da plati „penale” zbog nezapošljavanja ovih osoba. Takođe i koliko je novca ove godine uplaćeno u budžet na ime kazni zbog nezapošljavanja osoba sa hendikepom, koliko su kontrola inspektori poreske uprave ove godine izvršili i protiv koliko poslodavaca su podneli prekršajne prijave zbog nepoštovanja Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Do zaključenja ovog izdanja „Politike” odgovore nismo dobili.

U medijima je objavljen podatak da je samo tokom 2013. godine 389 firmi, po rešenju poreznika, uplatilo kao penale oko 310 miliona dinara. Objavljeno je i da je tokom prošle godine izvršeno 368 kontrola i doneto je 125 rešenja

Prema Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, poslodavac koji ima između 20 i 49 zaposlenih u obavezi je da zaposli jednu osobu sa invaliditetom, a poslodavac koji ima više od pedeset osoba na platnom spisku svog preduzeća dužan je da zaposli barem dve osobe sa hendikepom i na svakih narednih 50 zaposlenih ima obavezu zapošljavanja barem jedne osobe sa hendikepom. Poslodavac koji nije izvršio ovu obavezu u skladu sa zakonom, plaća penale u visini trostrukog iznosa minimalne zarade utvrđene u skladu sa propisima o radu za svaku osobu sa invaliditetom koju nije zaposlio. Ova sredstva uplaćuju se u budžetski fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje i koriste se za podsticanje zapošljavanja, profesionalnu rehabilitaciju i posebne oblike radnog angažovanja osoba sa invaliditetom.

Tatjana Vidaković, pi-ar sajta „Infostud”, ističe da se na ovom sajtu trenutno nalazi 59 oglasa za posao za koje su poslodavci označili da su dostupni i za osobe sa invaliditetom – operatora u info-centru, veb-dizajnera, veb-programera, stolara-plastičara, administrativnog radnika i inženjera prodaje. Istraživanje ovog sajta, koje je rađeno pre dve godine, pokazalo je da je svega 40 odsto poslodavaca u našoj zemlji zaposlilo osobu sa hendikepom.

Branko Jokić, predsednik udruženja „Feniks”, koje okuplja osobe sa invaliditetom, ističe da su naši poslodavci spremniji da plate kaznu zbog nezapošljavanja, nego da zaposle osobe sa hendikepom.

Branko Jokić, predsednik udruženja „Feniks”, koje okuplja osobe sa invaliditetom, ističe da su naši poslodavci spremniji da plate kaznu zbog nezapošljavanja, nego da zaposle osobe sa hendikepom. „Činjenica je da nepovoljna obrazovna struktura osoba sa invaliditetom nije saveznik njihovom zapošljavanju, ali zašto se od njih traži 10.000 evra za pokretanje bilo kakvog privatnog posla, ako nas je država svrstala u kategoriju osoba sa posebnim potrebama”, pita se Branko Jokić.

Na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje prijavljene su 21.962 nezaposlene osobe sa invaliditetom, a na pitanje da li osim predrasuda postoje i objektivni razlozi koji otežavaju zapošljavanje invalida, predstavnica Odeljenja za informisanje Nacionalne službe za zapošljavanje Mira Kolaković potvrđuje ono šta je rekao i Jokić – najveći problem je nepovoljna obrazovna struktura osoba sa invaliditetom – skoro polovina njih ima samo završenu osnovnu školu ili je bez ikakvog obrazovanja, 56 odsto ima srednju školu, a svega šest odsto ima visoku ili višu školu. Tokom prvih sedam meseci ove godine zaposlene su 1.283 osobe sa hendikepom.

Subvencije za zapošljavanje

„Nacionalna služba za zapošljavanje je 7. avgusta raspisala šest javnih poziva za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, i to za dodelu subvencija za otvaranje novih radnih mesta za osobe sa invaliditetom, za dodelu subvencija zarade za zapošljavanje osoba sa invaliditetom bez radnog iskustva, za refundaciju troškova podrške osoba sa invaliditetom, koja se zapošljavaju pod posebnim uslovima, za realizaciju programa stručne prakse za osobe sa invaliditetom, za javne radove na kojima se zapošljavaju osobe sa invaliditetom i za učešće u finansiranju programa obuke na zahtev poslodavaca za osobe sa invaliditetom”, ističe Mira Kolaković iz Nacionalne službe za zapošljavanje.

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend