12. maj 2015.

Javna opomena listu „Informer“ zbog neistina o RTS-u

Savet za štampu izrekao je javnu opomenu listu „Informer“ zbog pisanja o RTS-u u tekstovima „Astronomske plate na gubitaškom RTS“ i „Zarade na RTS do 1.500.000“, objavljenim 27. i 28. marta. Tekstovi nisu napisani sa dovoljno pažnje i odgovornosti, pristrasni su i zlonamerni, navodi Savet za štampu. Zbog svega toga, Komisija je jednoglasno odlučila da je „Informer“ prekršio Kodeks novinara Srbije

Komisija za žalbe Saveta za štampu, na sednici održanoj krajem aprila, jednoglasno je izrekla javnu opomenu listu Informer zbog tekstova Astronomske plate na gubitaškom RTS i Zarade na RTS do 1.500.000, koji su objavljeni 27. i 28. marta 2015. godine.

Na sajtu Saveta za štampu navodi se da su prekršene tačke 1, 2 i Prvog odeljka (Istinitost izveštavanja) Kodeksa novinara Srbije, o obavezi novinara da tačno, objektivno, potpuno i blagovremeno izvesti o događajima od interesa za javnost, poštujući pravo javnosti da sazna istinu i držeći se osnovnih standarda novinarske profesije, kao i o obavezi novinara i urednika da prave jasnu razliku između činjenica koje prenose, komentara, pretpostavki i nagađanja.

U Obrazloženju objavljenom na sajtu Saveta za štampu navodi se da je Radio-televizija Srbije podnela žalbu Savetu zbog tri teksta, kojima su, kako je navedeno, prekršene odredbe Kodeksa novinara koje se odnose na istinitost izveštavanja.

Komisija nije uspela da usaglasi odluku o tome da li je Informer prekršio Kodeks novinara i tekstom „Cirkus na RTS“, objavljenim 30. marta 2015. Potrebne dvotrećinske većine nije bilo ni za odluku da je Kodeks prekršen, ni za suprotnu odluku, jer su članovi Komisije glasali 5:4.

U žalbi se precizira da je netačno da su mesečna primanja zaposlenih „u visini od 1.500.000 dinara“, odnosno da ne postoji niko u RTS-u ko mesečno prima ni približan iznos, kao i da niko u RTS-u ne prima ni približno „između 700 i 800.000“, što je takođe navedeno kao iznos koji mesečno prima „jedan od direktora“, koji, navodno, dobija nekoliko plata.

U RTS-u tvrde da nijedan rukovodilac ne prima dve ili više plata. U žalbi se ističe i da je netačno da se protiv RTS-a vode prekršajni postupci, jer su svi obustavljeni. Neistinite su, kako se naglašava, i tvrdnje da se „silne pare troše na serijal v. d. generalnog direktora i određene televizijske filmove, jer je u sva tri slučaja reč o niskobudžetnim projektima, navedeno je na sajtu.

U odgovoru na žalbu, advokat Informera je istakao da podnosilac žalbe nije dostavio nikakav dokaz o tome da su navodi u tekstovima neistiniti i naveo da je Informer poštovao obavezu da objektivno izveštava, odnosno da nije izneo nikakve optužbe, klevete i glasine, kako je navedeno u žalbi.

U svim objavljenim tekstovima navedeni su izvori, a informacije su dobijene od stručnjaka za kontrolu javnih finansija – Dragana Dobrašinovića i Radoslava Sretenovića.

Izajavu da je protiv bivšeg rukovodstva RTS-a podneto više prekršajnih prijava, kako se navodi u odgovoru na žalbu, dao je direktor Državne revizorske institucije Radoslav Sretenović, i nema razloga, niti mogućnosti, da se to proverava, dok se u tekstu i ne navodi da su postupci u toku.

Činjenice iz trećeg teksta da su neki projekti obustavljeni zbog nedostatka novca, potvrdio je glavni urednik Kulturno-obrazovnog programa, kao i jedan od autora čiji je projekat obustavljen.

Komisija za žalbe smatra da podnosilac žalbe RTS nije u obavezi da dostavi dokaze o visini plata zaposlenih kako bi opovrgao tvrdnje Informera, već je Informer svoje tvrdnje trebalo da potkrepi dokazima.

Sagovornici na koje se advokat poziva u odgovoru na žalbu ne iznose nikakve informacije o visini zarada zaposlenih, naprotiv, jedan od njih kaže da te podatke nije uspeo da dobije. Iz odgovora na žalbu, ne može se zaključiti ni da je Informer tražio od RTS-a takve informacije, odnosno da je pokušao da proveri svoja saznanja o primanjima rukovodilaca i drugih zaposlenih na televiziji.

O veoma visokim platama pojedinaca na nacionalnoj televiziji u javnosti se već duže vreme spekuliše, i prema oceni članova Komisije, to jeste tema koju novinari imaju pravo da istraže, ali se to mora raditi mnogo ozbiljnije i uz poštovanje etičkih pravila profesije, navodi Savet za štampu.

Naročito, kako se dodaje, kada se takva tema pokreće u toku konkursa za izbor novog direktora RTS-a. Ovoga puta tekstovi nisu napisani sa dovoljno pažnje i odgovornosti, pristrasni su i zlonamerni. Zbog svega toga, Komisija je jednoglasno odlučila da je objavljivanjem tekstova „Astronomske plate na gubitaškom RTS“ i „Zarade na RTS do 1.500.000“, Informer prekršio Kodeks novinara Srbije.

Kad je reč o tekstu „Cirkus na RTS“, članovi Komisije su imali različita mišljenja o tome da li je Kodeks prekršen. Deo članova je smatrao da je list postupio u skladu sa pravilima, budući da u tekstu postoji „druga strana“, koja objašnjava zašto su određeni projekti zaustavljeni, kao i da su projekti koji se realizuju niskobudžetni.

Ostali članovi Komisije verovali su da je i ovim tekstom prekršen Kodeks, jer je takođe pristrasan i zasnovan pretežno na informacijama dobijenim iz izvora koji slede svoje lične interese. Komisija zbog toga u ovom slučaju nije mogla da donese odluku.

Komisija za žalbe Saveta za štampu zasedala je na sednici 28. aprila u sastavu: Ivan Cvejić, Petar Jeremić, Zoran Ivošević, Tamara Skroza, Marija Kordić, Vlado Mareš, Zlatko Čobović, Stojan Marković i Božo Prelević.

1 komentar za: “Javna opomena listu „Informer“ zbog neistina o RTS-u

  1. mitrovic zoran

    Samo oprezno sa kritikama Informera! Može Veliki brat da se naljuti. Opomena je u redu ali ništa više od toga.

    14. мај 2015. at 20:50

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend