07. feb 2019.

RTS raspisala konkurs za direktora Televizije Srbije

Radio televizija Srbije (RTS) raspisala je danas javni konkurs za imenovanje direktora Televizije Srbije, koju sada obavlja kao v.d. Ilija Cerović.

Direktor se imanuje na period od četiri godine, uz mogućnost da isto lice može biti imenovano na tu funkciju najviše dva mandata uzastopno.

U oglasu, koji je objavio list Politika, navedeno je da će Upravni odbor Javne medijske ustanove RTS imenovati direktora Televizije Srbije u roku od 45 dana otvaranje prijava na konkurs, u skadu sa važećim Pravilnikom o postupku i uslovima izbora imenovanih lica.

Kao uslovi konkursa navedeni su državljanstvo Srbije i prebivalište na teritoriji Srbije, VSS ili master, da je istaknuti medijski stručnjak koji se dokazao izuzetnim rezultatima rada u televizijskoj delatnosti, najmanje osam godina radnog iskustva na rukovodećim mestima.

Takođe, uslovi su i znanje jednog svetskog jezika, organizacione u rukovodeće sposobnosti dokazane u dosadašnjem radu, poznavanje tehnologije proizvodnje i pružanja audio-vizuelnih medijskih usluga, kao i da ispunjava druge uslove pripisane zakonom.

Kandidat za direktora Televizije Srbije ne može biti nosilac javne funkcije, ni funkcije u političkoj stranci, kao ni lice koje ne ispunjava druge uslove za obavljanje te funkcije u skladu sa zakonom.

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend