13. jul 2022.

Poverenica: Vidojković diskriminisao Rome kolumnom u Danasu

Inicijativa za ekonomska i socijalna prava A 11 saopštila je danas da je Poverenica za zaštitu ravnopravnosti donela mišljenje sa preporukom kojim je utvrdila da su dnevni list „Danas“ i Marko Vidojković tekstom „Raj u Vuka Vrčevića“, objavljenim 22. februara, povredili dostojanstvo pripadnika romske nacionalne manjine.

Mišljenje sa preporukom doneto je nakon pritužbi koje su Poverenici za zaštitu ravnopravnosti podneli Vojvođanski romski centar, udruženje „Ustanite Romi“ Novi Sad i Inicijativa A 11.

„Poverenica je u mišljenju utvrdila da navodi iz teksta autora kolumne koji govore o podizanju kartonskih naselja kao tradiciji Roma, o kamenovanju vatrogasaca i prosjačenju, te džeparenju i uživanju droga predstavljaju oblik diskriminacije koji je zabranjen članom 12 Zakona, jer se njima šire uobičajeni negativni stereotipi i predrasude prema Romima“, navedeno je.

Dodaje se da je u mišljenju navedeno da je nejasno kakvu kritiku donosilaca političkih odluka usmerenih na Rome autor iznosi kroz navode da su ovakva postupanja viševekovna tradicija Roma.

Istaknuto je da takve diskriminatorne izjave imaju posebnu težinu jer je autor kolumne javna ličnost, a dnevni list „Danas“ među najtiražnijim dnevnim listovima u Srbiji.

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend