11. jul 2019.

Al Jazeera Balkans gradi zgradu u Sarajevu: Otvoren poziv ponuđačima

Medijska kuća Al Jazeera Balkans, članica globalne medijske Mreže Al Jazeera, sa ciljem trajnog rešenja smeštaja poziva sve ponuđače koji poseduju građevinsko zemljište s dozvolom za gradnju odgovarajućeg poslovnog objekta da se prijave na ovaj poziv.

Dugogodišnji najpoželjniji poslodavac u medijskom sektoru i kompanija koja zapošljava više od 250 ljudi širom regije, Al Jazeera Balkans, za potrebe sedišta na području grada Sarajeva u potrazi je za građevinskim zemljištem urednog vlasništva koje nije opterećeno obavezama bilo koje vrste. Tražena parcela treba da bude površine od 2.000 do 3.500 m2 s pravom za izgradnju poslovnog objekta do 5.000 m2.

Osim uslova da se građevinsko zemljište tražene površine nalazi u Sarajevu, treba da bude osigurana i sledeća infrastruktura:

– Kvalitetan pristupni put

– Priključak na elektroenergetsku mrežu

– Priključak na vodovodnu mrežu

– Priključak na kanalizaciju

– Internet velike brzine (optički kabl)

Sve ponude koje zadovoljavaju gore navedene uslove, za prijavu na poziv treba da sadrže sledeće:

1. Naziv (ime i prezime), adresu vlasnika, kontakt-telefon, e-mail ponuđača

2. Cenu po kvadratnom metru

3. Dodatne naknade (ako postoje)

4. Tlocrt zemljišta (kopija katastarskog plana s oznakom čestice)

5. Potvrde o vlasništvu (ZK izvadak)

6. Saglasnosti i dozvole (ako postoje)

7. Prostorni i regulacioni plan za područje na kojem se nalazi zemljište

8. Ostalu dokumentaciju za koju ponuđač smatra da je potrebna i korisna

Poziv ponuđačima ostaje otvoren do petka 19. jula 2019. u 15 sati.

Ponude se mogu dostaviti lično ili preko pošte na adresu: Al Jazeera Balkans, Trg djece Sarajeva 1, ili preko e-maila na: ajbzgrada@aljazeera.net.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzimane u razmatranje.

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend