28. jan 2016.

Istraživanje o radnom položaju novinara: Ne znaju da li imaju posao, ali znaju da slobodu nemaju

Piše Zoran B. Nikolić

Kada se cenzura i prekarizacija spoje, ne čudi da više od tri četvrtine novinara smatra da danas ima više autocenzure nego cenzure, jer se novinari plaše da ne ostanu bez posla, kao i da bi dve petine novinara napustilo novinarstvo, kada bi moglo da bira, a jedna petina bi izabrala siguran posao i po cenu…