01. maj 2023.

Ivan Ivanji: Titu sam rekao da je Dioklecijan bio bolje obavešten od njega (VIDEO)

Autor Dragana Pejović
IZVOR RTS

O zabranjenim temama u posleratnom novinarstvu i nastajanju medija kao „organa“ države, golootočanima u redakcijama i kako se izveštavalo o „mermeru“, o Titu, Branku Ćopiću i Bogunoviću, Jugu Grizelju, Ginteru Grasu, istoriji jugoslovenskog i srpskog novinarstva, kako se jednom obreo u krevetu sa Udbom i novijim trendovima kao što je olaka upotrebe izraza poput fašizma i genocida, u Bermudskom trouglu govori Ivan Ivanji, publicista, novinar i prevodilac