29. maj 2020.

Posle godina skrivanja, REM počeo da objavljuje zapisnike, ali je i dalje zatvoren za javnost

Piše Ivana Predić

Nakon što su dva člana Saveta REM-a predložila veću otvorenost rada, objavljeni su zapisnici sa sednica Regulatora, do sada čuvani u strogoj tajnosti. I pored  toga, sednice zatvorene za javnost, nepregledan sajt, prećutkivanje važnih informacija ili neodgovaranje na pitanja novinara, i dalje govore o tome koliko je ovo telo koje se bavi poslom od izuzetnog interesa za građane – za njih zatvoreno