23. feb 2024.

Prokineska kampanja u medijima se tek intenzivira

Piše Dimitrije Milić

Kada je naša organizacija, Novi treći put, započela u martu 2022. monitoring 15 uticajnih portala u Srbiji, cilj je bilo ispratiti na koji način oni izveštavaju o najvažnijim akterima međunarodne politike. Najvažnije države, organizacije i njihovi lideri veoma su česta tema u našem medijskom prostoru, sa šestocifrenim brojem članaka koji ih je u dve godine spominjao na različite načine. Iako su rat u Ukrajini i povezane teme zauzimale naveći udeo ovog dela medijskog sadržaja, primetno je sve uticajnije i važnije prisustvo jednog relevantnog aktera.