02. maj 2017.

Radna prava novinara: Prekarijat i rad na crno

Novinarska radna mjesta danas podrazumijevaju nesigurnost, slabu plaćenost, a nerijetko i opasnosti poput digitalnog nadzora, prijetnji i čak fizičkih napada. Povodom Dana slobode medija, pitamo se - u kakvim uslovima rade novinari danas i koje su najčešće zloupotrebe njihovih radnih prava?