16. sep 2017.

Prioritet samo istina

Piše. M. Pudar
IZVOR Danas

Sa radom je počeo novi portal "Vojvođanske vesti", čije je sedište u Novom Sadu, a koji temama namerava da pokrije veći broj vojvođanskih opština.