20. jul 2023.

Zabrana fotografisanja – još jedan udar na medijske slobode

Piše Ajdin Kamber

„Ko neovlašteno vrši fotografisanje ili skiciranje objekta i mjesta koja su označena kao zabranjena za fotografisanje i skiciranje, kaznit će se novčanom kaznom od 500 do 1.500 KM“, piše u Nacrtu zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira na području Kantona Sarajevo (KS) kojeg je kantonalna Vlada usvojila 27. aprila 2023. godine.