22. apr 2019.

UNS saznaje: Štamparija „Borba“ umesto Milana Beka većinski vlasnik „Novosti“

Kompanija „Novosti“ 7. maja održaće Skupštinu na kojoj treba da bude doneta odluka da Štamparija „Borba“ a.d. postane njen većinski vlasnik, umesto Milana Beka, saznaje Udruženje novinara Srbije (UNS).

Foto: Jana Nikolić/Cenzolovka

Jedna od tačaka dnevnog reda na ovoj Skupštini je donošenje odluke o istovremenom smanjenju i povećanju osnovnog kapitala u skladu sa odredbama usvojenog Unapred pripremljenog plana reorganizacije (UPPR).

Kako UNS saznaje, vrednost akcija Kompanije „Novosti“ zbog „negativnog kapitala“, odnosno zbog većih obaveza od vrednosti imovine društva, biće snižena svim sadašnjim vlasnicima, dok će Štamparija „Borba“ na osnovu potraživanja koja iznose oko milijardu dinara postati većinski vlasnik.

Sadašnji većinski vlasnik Kompanije „Novosti“ je biznismen Milan Beko, sa više od 60 odsto, Republika Srbija sa oko 30 procenata, PIO fond sa oko sedam odsto i manje od jednog procenta poseduju fizička lica.

Podsetimo, Privredni sud u Beogradu u januaru 2018. godine doneo je Rešenje o usvajanju UPPR-a Kompanije „Novosti“ kojim se obustavlja stečaj ove medijske kuće.

Kompanija od 27. februara ove godine nije više u blokadi zato što je na snagu stupio UPPR. U UPPR-u stoji da je račun „Novosti“ bio blokiran od 12. jula 2017, nalogom Poreske uprave, prouzrokovan nagomilavanjem poreskog duga koji potiče od 2009. godine i zatezne kamate koja je taj iznos znatno uvećala.

Kako je objavio sajt „Novosti“ 2017. godine, dug od 2009. godine nastao je zbog nepodmirenih obaveza prema državi „doprinosi za poreze i zarade u visini 103 miliona i 25 miliona za neplaćeni PDV“, kao i da je taj dug sa kamatom iznosi 284 miliona dinara. Inače, ovaj dug je petina ukupnog duga, koji Kompanija „Novosti“ ima prema poveriocima.

Prema UNS-ovim saznanjima, ukupni dugovi Kompanije „Novosti“ prema 263 poverioca sa kamatama iznose oko 1,5 milijardi dinara. Najveće obaveze su prema Štampariji „Borba“, koja je u većinskom vlasništvu države, a iznosi oko milijardu dinara.

Najvećim poveriocima dug će biti izmiren u 120 mesečnih rata, sa početkom otplate odloženim za dve godine, bez kamate i valutne klauzule.

Rešenjem UPPR-a predviđen je i otpis kamata i mogućnost da najveći poverioci potraživanja pretvore u kapital „Novosti“, što je na dnevnom redu Skupštine 7. maja kada se očekuje da umesto Milana Beka, većinski vlasnik postane Štamparija „Borba“ a.d.

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend