19. maj 2016.

Asocijacija medija protiv upliva politike u medije

logo-asocijacija-medijaUpravni odbor Asocijacije medija saopštio je danas da, principijelno opredeljen za samoregulaciju u oblasti štampanih i onlajn medija, snažno podržava Savet za štampu i autonomni rad Komisije za žalbe i svih njenih članova, uzdajući se u njihov profesionalni i moralni integritet i protivi se napadima na Komisiju za žalbe Saveta za štampu

Svačiji je rad podložan kritičkom preispitivanju, ali se Upravni odbor Asocijacije medija protivi napadima na Komisiju za žalbe Saveta za štampu na način koji urušava
integritet i kredibilitet Komisije i dignitet njenih članova, navodi se u saopštenju.

Upravni odbor Asocijacije medija očekuje da se ocene o radu Komisije za žalbe zasnivaju na profesionalnim argumentima, u skladu sa Kodeksom novinara Srbije, i smatra neprimerenim tendenciozno i parcijalno interpretiranje odluka Komisije ili delova njenih odluka istrgnutih iz konteksta.

Odbor posebno podržava rad predstavnika Asocijacije u Komisiji za žalbe, spreman u svakom trenutku na dobronameran i iskren profesionalni dijalog sa ostalim
predstavnicima medijske zajednice, ali i najšire javnosti, o svim otvorenim pitanjima samoregulacije, načelnim i konkretnim.

Kao jedan od osnivača Saveta za štampu, Asocijacija medija predlaže ostalim osnivačima, UNS, NUNS i Lokal presu, da sporne situacije rešavaju i na sednicama Upravnog odbora Saveta.

Uz saglasnost ostalih osnivača Saveta za štampu, Asocijacija medija je spremna i za javnu stručnu raspravu o dosadašnjim iskustvima samoregulacije, čija bi dogradnja i unapređivanje trebalo da budu među temama nove Medijske strategije.

Upravni odbor, istovremeno, traži od svih članova Asocijacije, štampanih i onlajn medija i novinskih agencija, da se striktno pridržavaju Kodeksa novinara
Srbije i poštuju i prihvate odluke Komisije za žalbe koje se na njih odnose.

Asocijacija medija, takođe, oštro osuđuje sve učestaliji govor mržnje i paušalne diskvalifikacije na medijskoj sceni, kao i kolektivne i pojedinačne diskreditacije njenih
aktera.

Dosledno se zalažući za medijski pluralizam, pluralizam uređivačkih politika, dijalog, pa i polemike u medijskoj sferi, Upravni odbor Asocijacije medija apeluje na
civilizovan, profesionalno utemeljen i na Kodeksu zasnovan javni razgovor o svim kontraverzama novinarske i medijske prošlosti i sadašnjosti, koji nije dirigovan spoljnim uticajima i interesima.

Asocijacija medija se protivi uplivu politike u medije i novinarstvo i ugrožavanju medijskih sloboda, ali od države očekuje sveobuhvatnu i striktnu primenu medijskih zakona, obezbeđivanje fer i ravnopravnih uslova na tržištu i sprovođenje medijske reforme do kraja i bez izuzetka.

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend