11. maj 2016.

Unija poslodavaca Srbije: REM da počne sa doslednom primenom Zakona o oglašavanju

unija_poslodavaca_srbijeUnija poslodavaca Srbije, u ime više desetina domaćih emitera, u pismu koje je dostavila i Udruženju novinara Srbije (UNS) zahteva od Regulatornog tela za elektronske medije da saopšti zašto ne sankcioniše operatore u čijim mrežama se reemituju prekogranični kanali, a na kojima se protivzakonito emituju domaće reklame

Oni u pismu navode da su 11. marta REM-u dostavila CD sa snimljenim programom Sport kluba u četiri različite države (Srbija, Slovenija, Makedonija, Hrvatska).

„Program ovog kanala je istovremeno sniman u Beogradu, Zagrebu, Ljubljani i Skoplju. Na snimku se vidi ista slika, ali su u svakoj državi drugačiji reklamni blokovi, što jasno pokazuje da se izvorni sadržaj menja i prekraja. Na snimku se vidi da se program emituje uživo iz studija u Beogradu što je zabranjeno na osnovu Zakona o elektronskim medijima jer se radi o kanalu koji nema dozvolu REM-a“, kaže se u pismu.

Od 6. maja je počela primena Zakona o oglašavanju koji je nadzor nad sprovođenjem ovog zakona u pogledu oglašavanja u elektronskim medijima poverio Regulatornom telu za elektronske medije. Unija poslodavaca Srbije zato zahteva striktnu i doslednu primenu Zakona o oglašavanju čime će, konačno, domaći emiteri imati ravnopravne uslove na tržištu oglašavanja.

U Zakonu o oglašavanju sada se navodi da “Regulatorno telo za elektronske medije ima ovlašćenja i dužnosti utvrđene ovim zakonom i zakonom kojim se uređuju elektronski mediji, da prenosiocu oglasne poruke (pružalac medijske usluge) izrekne meru u skladu sa zakonom kojim se uređuju elektronski mediji, podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka prema prenosiocu oglasne poruke i obavesti nadležni organ ako postoje razlozi za preduzimanje mera prema oglašivaču”. Pored Zakona o oglašavanju iz Unije poslodavaca Srbije se pozivaju i na Zakon o elektronskim medijima koji obavezuje REM da vrši nadzor nad radom operatera i da novčanom kaznom od 500.000 do 1.000.000 dinara kazni pravno lice ako ne postupi u skladu sa odredbama ovog zakona.

„Imajući u vidu da REM ima jasne i neoborive dokaze da su pojedini prekogranični kanali grubo kršili zakone, očekujemo da REM počne sa doslednom primenom Zakona o oglašavanju. Ako se to ne dogodi Unija poslodavaca Srbije će se obratiti svim nadležnim institucijama za sprovođenje zakona“, zaključuje se u pismu.

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend