26. jun 2015.

UNS podneo amandmane na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom informisanju i medijima

Udruženje novinara Srbije (UNS) podnelo je juče dva amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom informisanju i medijima o kojem će Skupština Srbije raspravljati na današnjoj sednici. UNS je tražio da se izdavačima medija koji su Agenciji za privatizaciju dokumentaciju podneli na vreme omogući da budu u ravnopravnom položaju u odnosu na one koji nisu ispoštovali rokove i čiji će kapital 1. jula biti podeljen zaposlenima bez naknade


UNS traži da se i zaposlenima u medijima koji su dokumentaciju podneli na vreme 1. jula omogući podela kapitala bez naknade, ukoliko oni za to dostave zahtev Agenciji za privatizaciju.

Predlogom Zakona predviđeno je da mediji koji su dokumentaciju podneli na vreme, do 1. jula budu ponuđeni na prodaju, a pravo na prenos kapitala bez naknade zaposleni mogu da ostvare tek nakon dva neuspela postupka prodaje kapitala, što ih dovodi u neravnopravan položaj.

Drugim amandmanom UNS je tražio da se obezbede jednaka prava za sve medije do potpunog završetka privatizacije, odnosno da finansiranje medija koji se privatizuju prenosom akcija na zaposlene ne prestane sve do okončanja postupka preregistracije kod Agencije za privredne registre.

Naime, u periodu sprovođenja preregistracije, čija dužina ne zavisi samo od ažurnosti izdavača medija, već i od ažurnosti nadležnih organa koji sprovode odgovarajuće postupke, ovi mediji neće moći da se finansiraju iz javnih prihoda, a sve dok su u statusu javnog preduzeća neće moći da ostvare ni pravo da konkurišu na konkursima za sufinansiranje medijskih sadržaja u oblasti javnog informisanja.

Amandmane UNS-a pogledajte u prilogu.

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend