11. jan 2015.

Barometar integriteta medija (BIM)

birodiNalazi monitoringa medija koje je sproveo Biro za društvena istraživanja u protekle dve godine nalagali su potrebu da se uspostavi merenje da li, u kojoj meri i na koji način su mediji u funkciji građana Srbije.

Zato je konstruisano istraživanje pod nazivom “Baromater integriteta medija” u okviru kojeg se putem, za sada, četiri dimenzije meri Indeks medijskog integriteta medija (IMI), tj. procenat ispitanika (učesnika anketnog istraživanja na reprezetativnom uzorku) smatra da im mediji:

¤  Omogućavaju da predvide šta će se dešavati u Srbiji u narednih godinu dana

¤  Omogućavaju da saznaju šta su njihova prava i kako da ih ostvarite

¤  Pomažu u donošenju bitnih odluka

¤  Pomažu da saznaju šta su stvarni rezultati vladinih politika

Na skali od 0 do 10 (0-najniža vrednost, 10 – najviša) se određuje vrednost, a njihov zbir se deli sa 4 ki tako dobija vrednost IMIM.

U periodu od 18. do 25. decembra Biro za društvena istraživanja je sproveo istraživanja na uzorku od 1300 ispitanika putem telefonske ankete.  Istraživanje je finansirano sredstvima Biroa za društvena istraživanja.

Na osnovu ovogodišnjeg merenja IMI inosi 2,05 što govori da su mediji u Srbiji u prvoj petini funkcionalnosti, odnosno da im je nivo integriteta nizak.

Grafikon 1. Vrednost IMI po dimenzijama.

Untitled

Posmatrano po dimenzijama. mediji nešto više od proseka, ali ne značajno, pomažu gradjanima da se upoznaju i realizuju svoja prava (2,54), dok su mediji skoro bez koristi za građane kada je u pitanju predviđaje/anticipacija događaja u društvu (1,74), pomoć pri donošenju bitnih odluka (1,81), odnosno sagledavanja rezultata vladinih politika (1,93).

Ispitanici iz centralne, juzne, zapadne i istočne Srbije, zatim oni nižeg obrazovanja i sa više godina života su pokazali veće zadovoljstvo načinom postupanja medija.

Televizija kao dominantan izvor informisanja je više zastupljena kod ispitanika koji imaju niži nivo obrazovanja.

Grafikon 2. Domanantni izvori informisanja prema obrazovnim nivoima (razlika do 100%  na nivou obrazovne grupe su ostali mediji).

Untitled1

I ovo istraživanje je pokazalo da mlađi ispitanici se (naj)više informišu preko internet izdanja medija, dok kod stariji je televizija glavni izvor informisanja.

Grafikon 3. Najzastupljeniji načini informisanja posmatrano po starosti ispitanika (razlika do 100%  na nivou starosne grupe su ostali mediji).

Untitled2

Merenjem IMIM Biro za društvena istraživanja želi da doprinese unapređenju integriteta medija, na načn da promoviše analitičku, kritičku i informativnu funkciju medija, koja je prema nalazima monitoringa medija u zapećku u odnosu na, zabavljačku, promotivnu i neretko propagadnu ulogu medija koja ih pretvara u biltene onih koji imaju političku i/ili ekonomsku moć.

Preuzmite glavne nalaze istraživanja: MEDIA MONITORING

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend