21. avg 2020.

Konkurs za generalnog direktora RTS-a

Javna medijska ustanova Radio-televizija Srbije raspisuje javni konkurs za imenovanje generalnog direktora Javne medijske ustanove Radio-televizija Srbije

Uslovi konkursa:

• državljanstvo Republike Srbije

• prebivalište na teritoriji Republike Srbije

• VSS i da je ugledan stručnjak iz oblasti koje su od značaja za obavljanje poslova ustanove javnog medijskog servisa

• najmanje 10 godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima

Prilikom konkurisanja za izbor za generalnog direktora, svaki kandidat je dužan da uz prijavu sa biografijom dostavi i:

– uverenje o državljanstvu,

– uverenje o prebivalištu,

– dokaz o zahtevanoj stručnoj spremi(original diploma ili fotokopija overena kod notara),

– dokaz o radnom iskustvu na rukovodećim poslovima u trajanju od najmanje 10 godina,

– program rada i upravljanja RTS-om za period imenovanja

– ispunjava druge uslove propisane zakonom (dokaz da se ne vodi krivični postupak i dokaz da lice nije osuđivano)

Mandat generalnog direkora je 5 godina, i jedno lice može biti imenovano za generalnog direktora najviše dva puta.

Kandidati za generalnog direktora ne mogu biti nosioci javne funkcije, ni funkcije u političkoj stranci.

Za generalnog direktora ne može biti imenovano lice koje ne može biti član Upravnog odbora, izuzev zaposlenih kod pružalaca medijskih usluga.

Prijave sa biografijom i dokazima o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti na adresu:

 

Upravnom odboru
Javne medijske ustanove
Radio-televizije Srbije, Beograd, Takovska 10,
poštom ili lično preko Pisarnice RTS-a
(sa naznakom za JAVNI KONKURS ZA GENERALNOG DIREKTORA RTS-a)

 

Rok za prijavljivanje kandidata je 30 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u „Službenom glasniku“ RS, jednom dnevnom listu i na sajtu RTS-a.

Upravni odbor Javne medijske ustanove Radio-televizije Srbije će imenovati generalnog direktora Radio-televizije Srbije u roku od 45 dana od dana otvaranja prijava na konkurs, u skladu sa važećim Pravilnikom o postupku i uslovima izbora imenovanih lica.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

O rezultatima javnog konkursa kandidati će biti obavešteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru.

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend