15. avg 2022.

BIRODI: REM nije ostvario svoje nadležnosti pri monitoringu medija u aprilskim izborima

Biro za društvena istraživanja (BIRODI) ocenio je da Regulatorno telo za elektronske medije (REM) nije ostvarilo svoje nadležnosti pri monitoringu izveštavanja medija tokom aprilskih izbora

BIRODI je naveo da je sproveo analizu Izveštaja REM monitoringa parlamentarnih i predsedničkih izbora 2022. godine o izveštavanju pružalaca medijskih usluga tokom aprilske izborne kampanje.

Navedeno je da „REM nije naveo na osnovu kojeg normativnog akta je definisao uzorački okvir, odnosno koje će pružaoce medijskih usluga monitorisati“.

„REM nije primenio metodološka pravila OEBS-a, na koje se pozivao kao izvor za svoju metodologiju u delu uzorkovanja pružalaca medijskih usluga, definisanja tonaliteta na nivou aktera, monitoringa izveštavanja o javnim funkcionerima gde nije meren tonalitet“, dodaje se u saopštenju.

BIRODI je naveo i da je „REM u svom monitoringu mešao teme priloga i tonaliteta izveštavanja“.

„Ako se gledaju nalazi izveštavanja pružalaca medijskih usluga iz vizure tonaliteta izveštavanja o medijima dobija se jedna slika, a kada se pogledaju teme, posebno one koje su u sebi sadržale tonalitet dobija se drugačija slika“, navodi se u saopštenju.

BIRODI je pozvao Savet REM-a da spoštuje odluku Poverenika za informacije od javnog značaja i javnosti omogući pristup bazama monitoringa pružalaca medijskih usluga „u mašinski čitljivom formatu“.

Navedeno je da REM treba to da uradi „tako što će ih objaviti na portalu otvorenih podataka koji je u nadležnosti Kancelarije Vlade Srbije za informacionu tehnologiju i elektronsku upravu“.

„Pored transparentnosti, REM bi na taj način omogućio stručnoj, naučnoj i akademskoj zajednici da mu pomogne u obavljanju njegove veoma bitne društvene uloge u oblasti medija“, smatra BIRODI.

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend