09. jul 2024.

I nekadašnja Šaperova firma Universal media dobila posao za EXPO – 1,69 milijardi dinara za usluge zakupa medija

Ukupno 1,69 milijardi dinara vrednost je okvirnog trogodišnjeg sporazuma za nabavku medijskih usluga koji je preduzeće EXPO 2027 d.o.o. zaključilo sa beogradskim preduzećem Universal media. To preduzeće je do sredine januara ove godine bilo u vlasništvu I&F Holdinga AB čiji je osnivač Srđan Šaper, a od tada je u vlasništvu slovačkog Across media holdinga.

Universal media jedino je preduzeće koje je podnelo ponudu za nabavku medijskih usluga i usluga zakupa medija za EXPO 2027 na period do 31. decembra 2027. godine, objavljeno je na Portalu javnih nabavki.

Usluga, kako se navodi, obuhvata i uslugu planiranja i zakupa medijskog prostora na teritoriji Srbije, u zemljama regiona, EU i šire.

„U skladu sa dokumentacijom o nabavci, okvirni sporazum se zaključuje na procenjenu vrednost koja iznosi 1,41 milijardu dinara bez PDV, odnosno 1,692 milijarde dinara sa PDV i realizuje se prema stvarnom broju realizovanih radnih sati i jediničnim cenama i procentima navedenim u obrascu strukture ponuđene cene“, navodi se u obrazloženju Odluke o zaključenju okvirnog sporazuma.

Podsetimo, za razliku od zaključenih ugovora, okvirni sporazum predstavlja (prema Uredbi o pravilima postupka nabavke dobara za EXPO 2027) „sporazum između jednog ili više naručilaca i jednog ili više ponuđača, kojim se utvrđuju uslovi i način dodele ugovora tokom perioda važenja okvirnog sporazuma, posebno u pogledu cene i gde je prikladno količine“.

Najvredniji okvirni sporazum do sada, zaključen je za uslugu pružanja marketinških usluga.

Naime, konzorcijum predvođen marketinškom agencijom Meken (McCann) dobio je posao vredan 1,81 milijardu dinara sa PDV, za pružanje marketinških usluga za period do 31. decembra 2027. godine. Grupu ponuđača, uz McCann, čine još i Galerija 12, Two Rivers i Drive. Dve od pomenutih kompanija su do skoro bile u vlasništvu Srđana Šapera (McCan, Drive), a u jednoj je i dalje vlasnik (Two rivers).

Preduzeće Universal media u vlasništvu je I&F Mediabrands d.o.o.

Firma I&F Mediabrands je do 17. januara bila u vlasništvu I&F Holdinga AB, čiji je osnivač Srđan Šaper, a od tada je u vlasništvu slovačkog Across Media holdinga, čiji je krajnji vlasnik slovački državljanin Julius Strapek.

Srđan Šaper je, naime, kao što je to objavio Forbs, prodao deo biznisa u zemlji i regionu.

Kupac je kompanija Across Media Holding iz Slovačke.

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend