28. apr 2022.

Kako je junak epizode ’’sam na faksu’’ pojeo medijski pravilnik

Sednica Skupštine grada pokazala je da u vladajućoj većini nema volje da se raščisti sa starom praksom i nezakonitim radnjama, koje u dužem vremenskom periodu prelaze dodelu milionskih iznosa u evrima. Sremska TV je na kritike reagovala u standardnom RTS-ovskom maniru iz devedesetih, specijalnim izveštajem o karakteru njenih kritičara. Voditelj je takođe bio iz tog perioda.

Proteklu sednicu Skupštine grada, održane 19. aprila, obeležila je rasprava odbornika opozicije i načelnika Gradske uprave za kulturu i sport Vasilja Ševe. Tom prilikom odbornici opozicije su ukazali na krajnje sumnjivu i nelegalnu dodelu sredstava iz gradskog budžeta Sremskoj televiziji. I pored toga što je jasno da se radi o klasičnom pranju para i zloupotrebi službenog položaja načelnika Ševe, odbornička većina nije smatrala da se radi spornim radnjama. Kao eho rasprava sa skupštinske sednice i analize okolnosti pod kojima je sproveden konkurs, potrebno je izneti sledeće osnovne i nepobitne činjenice:

Na osnovu Zakona o javnom informisanju Srbije, donet je dokument pod nazivom: PRAVILNIK O SUFINANSIRANJU PROJEKATA ZA OSTVARIVANJE JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA, objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije“, br. 16/2016 i 8/2017.

U Članu 1. navodi se da se “Ovim pravilnikom bliže uređuje sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja i propisuje obrazac za prijavljivanje za projektno sufinansiranje i obrazac za podnošenje narativnog i finansijskog izveštaja.“

Kada se pročitaju dalje odredbe ovog Pravilnika, postaje jasno da bi konkurs za dodelu sredstava morao da bude poništen. Ukoliko se to i ne učini od strane ovlaštenog gradskog organa, najavljena krivična tužba protiv načelnika Ševe za zloupotrebu službenog položaja prilikom deljenja narodnih novaca i njene pravne posledice mogle bi da nanesu štetu Gradu. Polazeći od tekst Pravilnika prekršeni su sledeći članovi:

Član 13.

’’Pravo učešća na konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu u ugovorom predviđenom roku i propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj i lica za koja se utvrdi da su sredstva nenamenski trošila.’’

Pošto je Sremska televizija redovan korisnik sredstava na ovim konkursima, Gradska uprava za kulturu i sport morala je da konstatuje da je u pisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj o do sada utrošenim sredstvima? U rešenju o dodeli sredstava to nije konstatovano. U Pravilniku jasno piše da svaki učesnik na Konkursu koji nije podneo izveštaj o ranije utrošenim sredstvima, i koji nije u zaveden u dokumentaciji mora biti diskvalifikovan i uklonjen iz Rešenja o dodeli.

Član 20.

Ovaj član je osnov za poništenje konkursa. U njemu stoji da se člana komisije imenuje lice koje je nezavisni stručnjak za medije ili je medijski radnik. Takođe da predložena lica ne smeju biti u sukobu interesa niti obavljati javnu funkciju, u skladu sa pravilima o borbi protiv korupcije.

Članovi komisije, kako piše u Rešenju o imenovanju, su u sastavu:

  1. Dragana Tešić – nezavisni stručnjak
  2. Vesna Bunijevac – nezavisni stručnjak
  3. Darina Grčić – Asocijacija elektronskih medija Vojvodine

A istina je sledeća

  1. Dragana Tešić – zaposlena u računovođstvu Sremske TV, vlasnika Vinčića
  2. Vesna Bunijevac – zaposlena u računovođstvu RTV Inđije, vlasnika Vinčića
  3. Darina Grčić – glavni urednik radija Donji Srem, vlasnika Vinčića

Sve tri se nalaze u klasičnom sukobu interesa, jer su sve tri zaposlene u Sremskoj televiziji kojoj je odobreno 8,1 milion dinara od ukupne sume od 20 miliona. Takođe, Dragana Tešić i Vesna Bunijevac su radnice u računovodstvu i ne mogu se smatrati nezavisnim stručnjacima za medije.

Kada se pročita još lista kriterijuma na osnovu kojih se ocenjuju projekti prijavljeni na konkurs, u Članu 18., u žiriju moraju da sede stvarni medijski eksperti, a ne radnice računovodstva. Uz dužno poštovanje računovođstvenih radnika, oni mogu da sede u komisijama za računovođstvo, a ne stručnim medijskim komisijama.

U članu 21., propisan je način predlaganja od strane novinarskih i medijskih udruženja, kao i imenovanja članova Komisije. Iz Rešenja koje je potpisao načelnik Vasilj Ševo, ne vidi se da li je obavljena propisana procedura predlaganja, već da je to on učinio svojom voljom.

U članu 22. između ostalog stoji: ’’Svaki član komisije, nakon uvida u konkursnu dokumentaciju, daje pismenu izjavu da nije u sukobu interesa i da ne obavlja javnu funkciju.’’

Ako su date takve pisane izjave one predstavljaju lažno izjašnjavanje, zašta sledi odgovornost. Ukoliko nisu date takve pisane izjave, načelnik Ševo je dužan da objasni zašto to nije učinjeno.

U članu 23. navodi se da za projekte koji tretiraju pitanja nacionalnih manjina treba da se pribavi ’’mišljenje odgovarajućeg nacionalnog saveta nacionalne manjine’’. U projektu Ozon Media ’’Adava o Roma – To smo mi Romi’’ u obrazloženju nema tog mišljenja, što predstavlja propust i štetu za Ozon Media, kome su značajno umanjena tražena sredstva.

U članu 41. ponovo se potencira odnos medijskih kuća prema prethodno dobijenim sredstvima:

’’Učesnici konkursa koji su dobili sredstva, kao i lica kojima su odobrena sredstva na osnovu pojedinačnog davanja, izveštaj o realizaciji projekta dostavljaju organu koji je dodelio sredstva, u formi narativnog i finansijskog izveštaja, a u skladu sa zakonom i zaključenim ugovorom.

Izveštaj mora biti potpisan od strane ovlašćenog lica i overen pečatom.’’

Ovo se takođe odnosi na jasno propisanu obavezu iz Člana 13., koja je trebala da bude iskontrolisana od strane Komisije za dodeljena sredstva u ranijim projektima i navedena u obrazloženju.

Sednica Skupštine grada pokazala je da u vladajućoj većini nema volje da se raščisti sa starom praksom i nezakonitim radnjama, koje u dužem vremenskom periodu prelaze dodelu milionskih iznosa u evrima. Sremska TV je na kritike reagovala u standardnom RTS-ovskom maniru iz devedesetih, specijalnim izveštajem o karakteru njenih kritičara. Voditelj je takođe bio iz tog perioda.

I tako je sada sve jasno. Umesto rešavaja nekih od strateških potreba Grada, kao što je ulaganje u novu zgradu Hitne pomoći, proširenje kapaciteta dečijih vrtića i uopšte poboljšanje komunalne infrastrukture, iz gradskog budžeta plaćaće se kinjenje opozicije. S obzirom na to kakav je kurs poslednjih dana zauzeo predsednik SNS u pogledu opozicije, to baš i nije razumno.

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend