29. nov 2019.

Krlić: Nisam prejudicirao da će Zekić biti „zamenjena“

Mirko Krlić poslao je odgovor – demanti našem listu u kome ističe da nije prejudicirao da će članica Saveta REM-a Olivera Zekić, koja u ime tog tela najčešće istupa u javnosti, biti „zamenjena“.

Pismo prenosimo u celosti:

„Povodom vašeg teksta pod nazivom „Uvod u ispunjenje zahteva opozicije?“ od 28. novembra 2019. godine, želim da ukažem na pogrešno interpretiranje moje izjave, date na sednici Odbora 27. novembra 2019.

Naime, u gore pomenutom tekstu, autor teksta je naveo: „Biraju se članovi Saveta REM „tri plus jedan“, a kako je objasnio predsednik Odbora Mirko Krlić, „plus jedan“ znači zamenu za Oliveru Zekić, kojoj mandat ističe za šest meseci“.

Naglašavam da je na sednici Odbora isključivo pokrenut postupak predlaganja kandidata za izbor tri člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije i to za sledeće ovlašćene predlagače: nadležni odbor Narodne skupštine; udruženja filmskih, scenskih i dramskih umetnika i udruženja kompozitora u Republici Srbiji, nacionalni saveti nacionalnih manjina.

Tatjana Macura, zamenica člana Odbora, na sednici je postavila pitanje na šta se odnosi formula „3 + 1“ za izbor članova Saveta REM, koja stoji u zaključku Drugog međustranačkog dijaloga uz posredovanje Evropskog parlamenta, odnosno na šta se tačno odnosi „plus jedan“, s obzirom na to da u ovom sazivu Narodne skupštine nijednom članu Saveta REM ne ističe mandat.

Odgovarajući na ovo pitanje, istakao sam da niko od preostalih članova Odbora, pa ni ja, nismo učestvovali na pomenutom međustranačkom dijalogu, te da stoga ne možemo precizno znati na šta se tačno misli kada je reč o tzv. formuli „3 + 1“.

Dodao sam i to, da članu Saveta REM, gospođi Oliveri Zekić, mandat ističe u julu 2020. godine, a da je Odbor za kulturu i informisanje u obavezi da šest meseci pre prestanka mandata člana Saveta pokrene postupak predlaganja kandidata, kao i da se verovatno misli na ovaj budući izbor kada se spominje formula „plus jedan“.

Precizirao sam da se na sednici koja je u toku pokreće postupak predlaganja kandidata isključivo za tri člana REM-a koja nedostaju, a da će Odbor kada za to dođe zakonom propisan rok raspisati novi postupak predlaganja kandidata za člana Saveta REM-a.

Iz svega navedenog želim da konstatujem da nisam prejudicirao da će gospođa Zekić biti zamenjena, već da će, kada za to dođe zakonom propisan rok, Odbor raspisati novi postupak predlaganja kandidata za člana Saveta REM-a.

Ukazujem vam na činjenicu da se u skladu sa članom 14 Zakona o elektronskim medijima svaki član Saveta bira na period od pet godina i da može biti ponovo biran najviše još jednom. Sve ovo važi i za eventualni novi izbor gospođe Zekić, u slučaju da je neka od poslaničkih grupa ponovo predloži i u slučaju da nakon sprovedenog postupka u skladu sa Zakonom za njen izbor glasa većina ukupnog broja narodnih poslanika.

Svaka poslanička grupa ima apsolutnu autonomiju i slobodu da Odboru za kulturu i informisanje, kao ovlašćenom predlagaču, dostavi svoj predlog dva kandidata za člana Saveta REM-a.

Naglašavam da nijedan član Odbora u ovom trenutku ne može znati koje kandidate će poslaničke grupe predložiti za člana Saveta REM-a, pa ni ja“, navodi se u pismu Mirka Krlića.


P. D.

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend