09. jun 2020.

Televizije o vlasti pozitivno, o bojkotu negativno

Televizije sa nacionalnom frekvencijom dominantno izveštavaju o aktivnostima vladajućih stranaka i to pozitivno ili neutralno, izostavljajući bilo kakvu kritiku. Opozicione stranke koje izlaze na izbore zastupljene su daleko manje, ali najčešće u neutralnom tonu, dok za političke aktere koji se zalažu za bojkot izbora na televizijama pre vanrednog stanja nije bilo ni sekunde pozitivnog tona u izveštavanju, pokazala je najnovina analiza posmatračke misije Crta koja se odnosi na period od raspisivanja izbora početkom marta do 24. maja.

U toku izborne kampanje pre vanrednog stanja, predstavnicima stranaka na vlasti pripalo je čak 91,1 odsto vremena u najgledanijim terminima. Više od polovine tog vremena oni su predstavljeni u neutralnom tonu, u pozitivnom oko 47 odsto, dok je negativno izveštavanje o vlasti na nacionalnim frekvencijama gotovo izostalo, odnosno zabeleženo je u 0,3 odsto slučajeva, zabeležili su posmatrači Crte

U istom periodu, odnosno od 4. do 16. marta opoziciji koja će učestvovati na izborima je pripalo 5,5, a onima koji su u bojkotu 3,4 odsto od ukupnog vremena posvećenog političkim akterima.

Oni koji učestvuju na izborima, dve trećine vremena predstavljeni su neutralno, duplo manje vremena o njima se govorilo pozitivnio, dok gotovo uopšte nije bilo negativnog izveštavanja. Sa druge strane, predstavnici opozicije u bojkotu predstavljeni najčešće u negativnom, ponekad se o njima govorilo i neutralno, a pozitivnog izveštavanja nije bilo.

Ublažen disbalans

Nakon ukidanja vanrednog stanja kada je predizborna kampanja nastavljena, zabeležena medijska situacija je donekle drugačija.

“Sada je zastupljenost stranaka na vlasti u padu, dok stranke opozicije beleže rast na televizijama sa nacionalnom pokrivenošću, dok istovremeno raste neutralno profesionalno izveštavanje o svim političkim akterima”, kaže Aleksandra Srećković iz Crte i dodaje da ustvari “izostaju sadržaji koji polarizuju čitavu političku scenu, a koji su do skoro bili u većoj meri zastupljeni”. 

Grafika: Istinomer

Crtini posmatrači prate programe nacionalnih televizija od 17.30 pa do ponoći, kada su politički sadržaji najzastupljeniji i beleže sve aktere, bez obzira na njihovu funkciju i povod pojavljivanja.

Dakle, u ovoj medijskoj analizi zabeležena je minutaža i tonalitet pojavljivanja političara i kada je reč o gostovanju u zabavnim emisijama, a ne samo u izbornim blokovima kada je izveštavanje po pravilu neutralno, odnosno svaka stranka samo iznosi unapred snimljen sadržaj.

Kada je, makar zvanično, nastavljena izborna kampanja, posmatračka misija Crte beleži drugačiji trend. I dalje se najviše prati šta radi vlast, ali sada na njihovu aktivnost odlazi oko 60 odsto ukupnog vremena namenjenom političkim akterima. Opoziciji koja će izaći na izbore sada je pripalo malo više vremana, oko 27 odsto, dok je opoziciji u bojkotu pripalo skoro 12 odsto ukupnog vremena.

Više neutralnog tona

Nakon vanrednog stanja, došlo je i do promena u tonalitetu, pa je za sve političke aktere porastao procenat predstavljanja u neutralnom tonu, dok se krajnosti izbegavaju. Predstavnici stranaka na vlasti kao i opozicije  koja učestvuje u izborima  su predstavljeni neutralno ili pozitivno u više od 97,7 odsto izveštaja, dok su se o predstavnicima opozicije u bojkotu izveštava u neutralnom ili negativnom tonu u 95,7 odsto programa. Pozitivnog tona za “bojkotaše “ bilo je tek 4,3 odsto.

“Mi smo zebeležili da su elektronski mediji tek u nastavku kampanje počeli da se ponašaju profesionalno, a kada se gledaju samo izborni blokovi, može zabeležiti čak i manji udeo vladajućih stranaka u odnosu na predstavnike opozicije”, objašnjava je Srećković.

Ona ocenjuje da je javni servis RTS trenutno najneutralnija i najprofesionalnija u izveštavanju u odnosu na druge televizije sa nacionalnom pokrivenošću (TV Pink, TV Prva, TV Happy i TV B92). I na RTS-u se beleži pad izveštavanja o vlasti, sa 91 odsto pre vanrednog stanja, na 56 odsto u maju. Opozicija koja izlazi na izbore porasla je sa martovskih 6 na 32 odsto, a opozicija u bojkotu sa 3 na 12 odsto.

Vučič dominira Pinkom 

Sa druge strane, predstavnici vlasti, naročito predsednik države najzastupljeniji su na televiziji Pink.

Takođe, sada pored vlasti i opozicija koja izlazi na izbore ima priliku da lično gostuje u debatnim programima RTS-a, dok se jedino “bojkotaši” sve manje čuju lično i obično su u ulozi objekta o kojem govori neko drugi.

Na pitanje otkud u istraživanjima REM-a podatak opozicije ima čak i više nego vlasti, Srećković kaže da je nejasno kako mere vreme, kao i da je Crta poslala upit REM-u sa molbom da dostave svoju metodologiju, ali odgovor do sada nije dobila.

“Nejasno je, na primer koji su kriterijumi uzimani u obzir kada je uzorak medija u pitanju i zašto u uzorku postoji Nova S, ali ne i Pink 3 Info, zatim zašto REM poredi sadržaje na različitim kanalima komunikacije: televizije sa nacionalnom pokrivenošću sa radio stanicama, kablovskim i regionalnim televizijama, kao i da li meri vreme političkih aktera samo u ulozi subjekta (kada govore ili se citiraju) ili i u ulozi objekta (kada politički akteri nemaju priliku da govore ili da se predstave u prvom licu već neko drugi o njima govori). S obzirom da merodologija REM-a nije dovoljno jasna i transparentna ne možemo sa sigurnošću reći na koji način su došli do takvih podataka”, objašnjava naša sagovornica.

Posmatračka misija Crte je početkom marta 2020. godine zvanično započela praćenje aktivnosti političkih aktera na društvenim mrežama, sa ciljem da pruži uvid u obim i trendove aktivnosti političkih aktera, vrstu sadržaja koje dele na društvenim mrežama, kao i doseg i angažovanost pratilaca. Posmatrači, obučeni po najvišim međunarodnim standardima za posmatranje medija u izbornom procesu, posmatraće aktivnosti na ovim profilima sve do proglašenja konačnih rezultata parlamentarnih izbora.

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend