01. avg 2018.

UNS: Poništiti nezakonito sproveden medijski konkurs u Bujanovcu

Udruženje novinara Srbije (UNS) protestuje zbog nezakonito sprovedenog konkursa za sufinansiranje medijskih projekata u Opštini Bujanovac i traži od predsednika ove Opštine Šaipa Kamberija da konkurs poništi, raspiše novi i sprovede ga u skladu sa Zakonom.

UNS ističe da je predsednik Opštine Bujanovac, suprotno Zakonu o javnom informisanju i medijima i Pravilniku o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja, formirao komisiju za ocenjivanje medijskih projekata čiju većinu nisu činili predstavnici novinarskih i medijskih udurženja.

Konkursna komisija u Bujanovcu bila je sastavljena od tri člana, od čega je samo jedan imenovan na predlog medijskih i novinarskih udruženja. Članovi komisije bili su Radoman Irić (imenovan na predlog NUNS-a i NDNV-a), Ardita Saćipi i Azir Limani iz Preševa, iako je Koalicija novinarskih i medijskih udruženja predložila tri kandidata.

UNS podseća da je članom 24 Zakona o javnom informisanju i medijima propisano da se „većina članova komisije imenuje na predlog novinarskih i medijskih udruženja ukoliko takav predlog postoji i ukoliko predložena lica ispunjavaju zakonom predviđene uslove“.

UNS ističe da ni Rešenje o raspodeli sredstava u Opštini Bujanovac nije u skladu sa Zakonom jer ne sadrži obrazloženje za svaki odobreni, odnosno odbijeni predlog projekta.

UNS podseća da član 24 Pravilnika propisuje da „odluku o raspodeli sredstava sa obrazloženjem donosi rukovodilac organa koji je raspisao konkurs, u formi rešenja, a na osnovu predloga komisije o raspodeli sredstava sa obrazloženjem“.

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend