17. jun 2024.

„Mediji su laboratorija neetičkog ponašanja“: Milivojević o novom Kodeksu novinara Srbije

Komentarišući novi "Kodeks novinara i novinarki Srbije" profesorka FPN-a u penziji Snježana Milivojević ocenila je da su mediji "laboratorija neetičkog ponašanja", zato su Savet za štampu i Sud časti signalizirali da je čitav niz odredbi ili neprecizan ili nedovoljno fokusiran da odgovori, da im pomogne u rešavanju etičkih dilema koji dolazi iz naših medija.

Prema njenim rečima, novi Kodeks novinara koje je NUNS usvojio 15. juna sa jednim glasom protiv, odgovorio je na tri vrste promena.

Kako je navela jedan korpus problema se odnosi uprvao na rešavanje etičkih dilema koji dolazi iz naših medija, drugi je set odgovora na tehnološke promene i treća se odnosi na globalne promene u društvu – narastu svesti o različitosti, osećaj za ravnopravnost, uvođenju rodno-senzitivnog jezika.

„Mnogo smo jasnije definisali odgovornost medija, novinara i novinarki prema javnosti, a ne samo prema njihovim publikama. Njihove publike mogu da traže baš ono što oni neki od tih medija proizvode, ali odgovornost medija i novinarstva je prema javnosti. Fokus je na javnom interesu“, istakla je Milivojević u emisiji „Novi dan“.

Dodaje da je preciznije definisan odnos prema privatnosti u kome se jasno kaže da novinari ne smeju da diskriminišu ni po kom osnovu.

Milivojević je ukazala na još jednu odredbu u kojoj je izričito zabranjeno kontinuirano fokusiranje na uništavanje reputacija ljudi, na šta je takođe i Saveti za štampu signalizirao da u Srbiji postoje prosto kampanje uništavanja reputacije ljudi.

„Dakle, u čitavo poglavlje odgovornosti jasno smo uneli princip ne nanošenja štete reputaciji i ugledu ljudi“, rekla je Milivojević.

Kodeks je nešto, kako je navela, što novinari treba da poštuju, kodeks je nešto po čemu društvo kaže „novinarski rad i novinarski proizvodi nisu samo još jedan na internet pijaci sadržaj u konkurenciji svih drugih“.

„U tom smislu onda Sudovi časti ili Savet za štampu kada razmatra etičke prekršaje ili donosi svoje odluke nemaju snagu zakonske sankcije, ali naravno imaju snagu opomene koja u svetlu negovanja profesionalnih standarda profesionalcima znači. Ja sam zato rekla da zona autonomije koja se interno štiti visokim etičkim standardima mora spolje biti garantovana zakonima“, ocenila je Milivojević

Takođe je u Kodeksu za novinare predviđeno da novinar ima obavezu da ne prenosi nijedan sadržaj koji je u suprotnosti sa kodeksom.

„To znači da čak i ako državni organi dozvole sebi da neetično istupaju, da se služe govorom mržnjom ili agresivnim govorom, novinari bi imali obavezu prema kodeksu da to ne prenose“, objasnila je Milivojević.

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend