16. jun 2017.

Predstavljen Kodeks Asocijacije onlajn medija

Dokument sadrži osnovna pravila i preporuke za članice AOM-a, polazeći od prakse i praktičnih aspekata rada medija u onlajn okruženju.

Asocijacija onlajn medija (AOM) osnovana je 2015. godine kao nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje, koje okuplja 20 internet portala iz svih delova Srbije, radi zastupanja interesa svojih članica, ali i radi ostvarivanja i punog afirmisanja slobodnog, nezavisnog i profesionalnog rada, razvoja i promocije etičkih standarda i javnog interesa u sferi javnog informisanja, kao i jačanja uloge onlajn medija u demokratizaciji društva, a sve kroz stvaranje odgovarajućeg regulatornog okvira za funkcionisanje i razvoj onlajn medija, i promociju značaja samoregulacije u onlajn medijima, te učrvšćivanje autoriteta Saveta za štampu.

U tom cilju AOM i njegove članice u potpunosti su posvećene poštovanju etičkih pravila, sadržanih u Kodeksu novinara Srbije i Smernicama za primenu Kodeksa novinara Srbije u onlajn okruženju, kao osnovnih pravila samoregulacije u oblasti slobode informisanja. Pored toga, AOM želi da pruži svoj konstruktivni doprinos daljem razvoju samoregulacije.

S tim u vezi, AOM je prepoznao potrebu da i sam dalje razrađuje samoregulatorna pravila donošenjem sopstvenog Kodeksa, sa još jasnijim i detaljnijim pravilima ponašanja struke, kako bi:

doprineo promociji javnog interesa u oblasti javnog informisanja putem onlajn kanala komunikacije;

punoj afirmaciji profesionalizma u izveštavanju;

dao podstrek objektivnom informisanju, oslobođenom pritiska političkih i ekonomskih centara moći;

time posredno i pružio doprinos daljem razvoju prava na slobodu izražavanja kao jednog od osnovnih ljudskih prava.

Ovaj dokument, čiji je proces izrade podržala Fondacija za otvoreno društvo Srbija, čine sledeća poglavlja:

Pre objavljivanja informacija izvršiti verifikaciju činjenica na kojima se informacija zasniva, kao i izvor te informacije.

Tačno, objektivno, potpuno i blagovremeno izveštavati o događajima koji su od interesa za javnost.

Kreirati interna pravila postavljanja komentara na svim platformama koje koristite (sajt, društvene mreže…). Akcenat na primerima šta nije dozvoljeno.

Poštovati delove zakona i Kodeksa novinara koji se odnose na odgovor na informaciju, ispravku informacije i naznake izmene u informacijama.

Poštovati standarde privatnosti u izveštavanju, a posebno se preporučuju poštovanje prava na zaborav i izrada pravila privatnosti u odnosu na lične podatke korisnika.

Zaštita autorskog prava – izraditi ugovor sa autorima ili nosiocima imovinskih autorskih prava, obrazac saglasnosti autora, kao i pravila korišćenja tekstova. U svakodnevnom radu koristiti Vodič AOM-a kroz autorsko pravo.

Poštovanje pravila koja se odnose na čuvanje medijskog sadržaja i materijala.

Posebnu pažnju posvetiti informacionoj bezbednosti i edukovanju novinara i urednika.

Dokument možete preuzeti na sajtu AOM-a. 

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend