25. jul 2017.

Kaić dobio medije na sudu zbog teksta Miloša Vasića

Viši sud u Beogradu doneo je presudu kojom su novinar Miloš Vasić, portal NDNV-a Autonomija, NUNS i Peščanik dužni da Ištvanu Kaiću plate 100.000 dinara sa kamatama i drugim troškovima zbog navodne povrede ugleda i časti. Udruženja presudu smatraju skandaloznom i najavljuju žalbu, a žaliće se i sam Kaić, između ostalog zbog visine odštete. 

Ilustracija; Foto: Pixabay/ OpenRoadPR

Kaić je aprila 2014. tužbom zatražio 2,5 miliona dinara odštete zbog Vasićevog teksta „Objavljotina Ištvana Kaića“, u kome se autor osvrće na Kaićev tekst u Politici „Treći metak Branke Prpe“. Članak je najpre objavljen na sajtu Autonomija.info, da bi ga potom preneli sajt Nezavisnog udruženja novinara Srbije i Peščanik.

U presudi koju potpisuje sudija Vesna Miljuš, navodi se da „nije sporno pravo na iznošenje mišljenja, niti da to mišljenje bude suprotno mišljenju drugoga“ i da je tačno da „mišljenje ne podleže ispitivanju istinitosti“. Zato je, kako stoji u presudi, „dozvoljeno i da Miloš Vasić iznese svoje mišljenje o bilo kojoj temi, bila ona politička ili ne, kao i o događaju ili ličnosti“.

„Međutim, svi dalji navodi teksta koji se odnose na način pisanja tužioca, tužiočev stil i komentar tužiočeve ličnosti, na način kako je to prvotuženi (Vasić, prim. aut) izneo u tekstu… su neprimereni i usmereni na vređanje časti i ugleda tužioca. Vasić, kao dugogodišnji novinar, ugledan i poznat u svojoj profesiji, zna i prepoznaje načine izražavanja, te mu je poznato ili moglo biti poznato da stil pisanja, način izražavanja ili mišljenje drugoga o određenoj temi iznošenjem da neko ne ume da piše, a taj nedostatak pokušava da nadoknadi pakošću i pasjalukom, predstavlja uvredu“, navodi se u presudi.

Dodaje se i da su u NDNV, NUNS i Peščanik takođe odgovorni za nastalu štetu jer „nisu sa pažnjom primerenom okolnostima pre objavljivanja utvrdili uvredljivi i omalovažavajući karakter teksta“.

„Prvotuženi Miloš Vasić je takođe odgovoran kao autor teksta, jer je svesno i namerno u tekstu izneo stvari koje su podobne da povrede čast i ugled tužioca. A pisanjem i narednih tekstova pokazao je nameru u svom činjenju usmerenom na poniženje i vređanje tužioca. Svi navedeni tuženi zloupotrebili su pravo javnog izražavanja, što i jeste uloga medija“, stoji u presudi.

NUNS i NDNV najavljuju žalbu

Presudu Višeg suda NUNS i NDNV smatraju skandaloznom praksom u slučajevima koji se vode protiv nezavisnih medija „sa ciljem da se oni finansijski iscrpe, kao i da se kroz pravosudni sistem suzi sloboda kritičkog mišljenja i izražavanja“.

„Iako je Vasićev tekst polemički i u njemu se iznose isključivo vrednosni sudovi a ne informacije, Viši sud je ovom očigledno politički inspirisanom odlukom kaznio navedene medije i uveo sudsku praksu po kojoj se društvena kritika i polemika zabranjuje ukoliko nije u skladu sa politikom vlasti“, navode udruženja.

Kako kažu, uložiće žalbu Apelacionom sudu i, ukoliko bude potrebno, „svoja prava štititi i na višim instancama“.

Kaić: Udruženja pokušavaju da politizuju privatnu tužbu

Ištvan Kaić navodi da saopštenje NUNS-a i NDNV-a ima za cilj da „održi kontinuitet kampanje politizacije svih presuda koje, iz pre svega profesionalnih razloga, ne idu ovim udruženjima u korist“. Zato su, kaže Kaić, prećutali da su predmet tužbe „isključivo uvrede koje je Vasić uputio, a ne vrednosni sudovi“.

„Prvotuženi Vasić je u naporednom nizu u tom tekstu između ostalog za tužioca napisao da je ‘pakostan, polupismen i konfuzan kao i sada – i dosadan do bola’, okarakterisao ga kao ‘pakosnika, svađalicu, strasnog čovekomrsca i drkadžiju’, zatim kao ‘neslanu budalu’, uz tvrdnju da nedostatak pismenosti nadoknađuje ‘pakošću i pasjalukom'“, prenosi FoNet Kaićeve reči.

On se, kako navodi, slaže sa udruženjima da je presuda Višeg suda „skandalozna“, ali zbog „nedostojnog iznosa nadoknade koju su tuženi u obavezi da mu isplate“ zbog čega i on najavljuje žalbu Apelacionom sudu.

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend