18. avg 2021.

Viši sud će odlučivati da li su „Takovske novine“ objavom saopštenja opozicione grupe građana povredile čast i ugled predsednika opštine Gornji Milanovac

Javnost je nedavno saznala da će se pred Višim sudom u Beogradu odvijati postupak po tužbi predsednika opštine Gornji Milanovac i čelnika opštinskog odbora SNS-a Dejana Kovačevića protiv „Takovskih novina“, novinara Nebojše Savića, ali i Ljubiše Jovanovića, za kog je navedeno da je odgovorni urednik iako on to nije već tri godine.

Pred sudom će biti tekst saopštenja Grupe građana „Pobedi i spasi opštinu Gornji Milanovac“ koja ima odbornike u tamošnjoj skupštini, a koje je ovaj lokalni nedeljnik objavio 3. decembra 2020. godine pod naslovom „Obelodanjena mahinacija Kovačevića“.

„Takovske novine“ su na stranici na kojoj objavljuju saopštenja političkih organizacija prenele i ovo koje sadrži navode teksta Vojvođanskog istraživačko-analitičkog centra (VOICE) o budžetskim davanjima firmi „Niveus tim“ iz Gornjeg Milanovca za socijalnu zaštitu, preko javnih nabavki, a na čiju je navodnu bliskost sa predsednikom opštine, kako piše, grupa građana ukazivala i ranije.

Interes javnosti Vs zaštita dostojanstva

Predsednik opštine je zbog povrede časti i ugleda tražio da mu tuženi solidarno plate nematerijalnu štetu od milion dinara.

U tužbi koju je Viši sud primio 19. februara ove godine piše da je Nebojša Savić, inače glavni urednik „Takovskih novina“, napisao tekst pod naslovom „GG `Pobedi i spasi opštinu G. Milanovac`“ i da on kaže: „Obelodanjena mahinacija Kovačevića“.

„Od Dejana Kovačevića tražimo da se izjasni o rezultatima istraživanja Vojvođanskog istraživačkog centra o kojem bruji cela Srbija, a u kome su obelodanjene `veze i mahinacije` Kovačevića i garniture koju je u Milanovcu postavio Tomislav Nikolić, sa njegovim biznis partnerima“, prenet je u tužbi uvodni deo objavljenog saopštenja.

U tužbi se konstatuje da saopštenje čini deo članka „Usluge socijalne zaštite- vredan biznis bez mnogo ulaganja“  objavljenog na portalu VOICE-a.

Dalje se tvrdi da su informacije objavljene u `Takovskim novinama` neistinite i nepotpune.

Odgovor novinara i medija

Početkom avgusta ove godine, u zakonskom roku od osam dana od prijema tužbe, odgovor sudu poslali su preko punomoćnika Nebojša Savić i „Takovske novine“ kao izdavač.

„Takovske novine“ su istakle da nije jasno zašto je tužen Ljubiša Jovanović koji je razrešen funkcije odgovornog urednika 23. jula 2018. godine i da se on ni ne nalazi u impresumu lista.

Uz procesne nedostatke zbog kojih je traženo da sud odbaci tužbu kao neosnovanu (nije navedena adresa tuženih novinara, njihovi matični brojevi, vrednost spora, predmet parničnog postupka- piše u odgovorima), tuženi osporavaju tužbu i zbog visine zahtevane nadoknade od milion dinara.

Svesno je previsoka, odgovorili su tuženi i ukazali da se po sadašnjoj sudskoj praksi u sporovima radi naknade nematerijalne štete zbog netačne ili nepotpune informacije u proseku dosuđuje između 50-100 000 dinara.

„Ovako visoko postavljeni tužbeni zahtev se takođe može shvatiti i kao vid pritiska i zastrašivanja medija koji se usuđuju da kritički pišu o tužiocu iako je on nosilac javne funkcije“, piše u odgovorima na tužbu.

U odgovorima je navedeno da „usled sumarnog navođenja rečenica spornog teksta, i sud i tužena strana teško mogu da zaključe šta to prema obrazloženju tužbe tačno predstavlja uvredljivu informaciju, koja je informacija nepotpuna ili netačna, koja od tih informacija je podobna da povredi zaštićeni interes tužioca, da li je tužiočev zaštićeni interes u ovoj situaciji zaista i na koji način povređen“.

Savić jeste potpisnik spornog teksta, kaže se dalje u odgovoru novinara na tužbu, ali je u čak tri navrata jasno istakao da je reč o prenetom saopštenju političkog pokreta, a ne njegovom autorskom članku.

Zbog toga mu, piše dalje, nije jasno „zašto bi on uopšte trebalo da zna imena biznis partnera tužioca, na koji način su budžetska sredstva preneta Niveusu i slično, što mu se tužbenim navodima imputira kao neka njegova navodna obaveza“.

Ističe se da je tužilac javna ličnost o kojima „uvek postoji potreba i zakonit interse da se slobodno piše i govori“ i da su „Takovske novine“ na istoj strani objavile i dva saopštenja Srpske napredne stranke.

„Iz navedenog je vidljivo da tužene `Takovske novine` kao lokalni list verno prenose saopštenja svih političkih činilaca na javnoj sceni bez ikakvog svog sudelovanja u tome“, piše u odgovoru tuženih.

Oni navode i da Kovačević nije tražio da objavi odgovor koji bi se našao u istoj rubrici i formatu, u prvom narednom broju.

„U tužbi je očigledno izbegavanje tužioca da pomene tekstove navedenih saopštenja SNS datih povodom političkog sukoba sa političkim oponentima na istoj stranici i formatu i u istom broju novina“,  piše u odgovoru NIP „Takovske novine“ na tužbu.

Odgovori na tužbu pozivaju se na član 10 Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i presudu Evropskog suda za ljudska prava u predmetu “Thoma Vs Luxembourg”.

Početak suđenja još nije zakazan, a UNS će sa ovog suđenja izveštavati i objavljivati tekstove na svom sajtu u rubrici Noviari na sudu.

Izvod iz presude Thoma Vs Luhembourg

Štampa igra vitalnu ulogu `javnog nadzora`, a novinarska sloboda pokriva čak i moguće pribegavanje stepenu preterivanja, pa čak i provokacije. Problemi od opšteg interesa su sfera u kojoj ograničenja slobode izražavanja treba veoma restriktivno da budu tumačena. Kažnjavanje novinara za prenošenje izjave drugog lica ozbiljno bi omelo doprinos novinara javnom interesu i izvršilo bi pritisak upravo na raspravu o pitanjima od javnog interesa i ne bi ih trebalo predvideti osim ako ima posebno jakih razloga za to.

Dostojanstvo – član 79 Zakona

Dostojanstvo ličnosti (čast, ugled, odnosno pijetet) lica na koje se odnosi informacija pravno je zaštićeno.

Objavljivanje informacije kojom se vrši povreda časti, ugleda ili pijeteta, odnosno lice prikazuje u lažnom svetlu pripisivanjem osobina ili svojstava koje ono nema, odnosno odricanjem osobina ili svojstava koje ima, nije dopušteno ako interes za objavljivanje informacije ne preteže nad interesom zaštite dostojanstva i prava na autentičnost, a naročito ako se time ne doprinosi javnoj raspravi o pojavi, događaju ili ličnosti na koju se informacija odnosi.

Prikazom ili opisom scene nasilja u mediju ili medijskom sadržaju ne sme se povrediti dostojanstvo žrtve nasilja.

Karikaturalno, satirično, kolažno i drugo slično prikazivanje lica, ne smatra se povredom dostojanstva, odnosno prava na autentičnost.

Zakon o javnom informisanju i medijima

„U tekstu nije objašnjeno koje su to `veze i mahinacije` Kovačevića obelodanjene, ko čini garnituru koju je u Milanovcu postavio Tomislav Nikolić i na koji način je to učinio… a, takođe, nisu navedena ni imena biznis partnera tužioca, niti koji je biznis u pitanju“, navedeno je u tužbi.

Tužilac smatra da novinar i urednik nisu sa dužnom pažnjom proverili istinitost i potpunost informacija koje su dobijene od udruženja građana i da „prenošenje mišljenja članova udruženja građana `Pobedi i spasi opštinu Gornji Milanovac` samo po sebi ne opravdava njegovo objavljivanje“.

„Činjenica da su informacije verno prenete“, piše dalje u tužbi, „ne oslobađaju tužene odgovornosti jer tužilac nije dao povod za objavljivanje ovakvog naslova, uvoda i zaključka teksta“.

Preneta informacija je uvredljivog sadržaja, kaže se u tužbi, čiji interes za objavljivanjem ne preteže nad interesom zaštite dostojanstva tužioca.

 

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend