13. jul 2023.

Reagovanje Branislava Klanščeka na saopštenje RTS-a o odlasku Jovana Memedovića

Predsednik Upravnog odbora RTS-a Branislav Klanšček reagovao je na saopštenje Javnog medijskog servisa o prekidu radnog odnosa Jovana Memedovića. Reagovanje Branislava Klanščeka prenosimo u celosti.

Branko Klanšček (foto: Medija centar Beograd)

Saopštenje RTS-a o odlasku Jovana Memedovića u kojem se navodi da je njegov otkaz ugovora o radu posledica Etičkog kodeksa koji je usvojio Upravni odbor, a kojim se navodno nanosi šteta RTS-u, nije ništa drugo do neprofesionalna manipulacija kojom se pokušava okriviti Upravni odbor, zbog otkaza koji je Memedović dobrovoljno dao jer se našao u sukobu interesa.

Odredba Etičkog kodeksa o sukobu interesa zbog koje je Jovan Memedović rešio da napusti RTS je član 6, stav 4 koji glasi: „Za vreme dok je u radnom odnosu u RTS-u, zaposleni ne može obavljati poslove za drugi poslovni subjekt ukoliko je taj subjekt u poslovnom odnosu sa RTS-om povodom projekta u kojem bi taj zaposleni obavljao poslove koje već obavlja kod RTS-a kao poslodavca utvrđene ugovorom o radu“.

Ili običnim jezikom – ne može se primati i plata i honorar od RTS-a za isti posao. Jovan Memedović je izabrao da prima honorar i dao otkaz, a „Potera“ i „Sasvim prirodno“ ostaju u programskoj šemi RTS-a sa Jovanom Memedovićem. Dakle, sve je isto, samo njega nema na platnom spisku.

Etički kodeks nije akt samovolje UO, kako se aludira u saopštenju RTS-a, već opšti akt koji je UO u obavezi da donese. Naime, članom 62 Statuta RTS-a je propisano da se sukob interesa bliže uređuje Etičkim kodeksom, a članom 63 da ga donosi UO. Takođe, pre donošenja Etičkog kodeksa UO se obratio za mišljenje tada nadležnom Ministarstvu za kulturu i informisanje, koje nam je potvrdilo da se pitanje sukoba interesa mora rešiti internim aktom.

Pri donošenju Etičkog kodeksa, u nedostatku drugih zakonskih propisa o sukobu interesa, korišćene su pojedine odredbe Zakona o zaposlenima u javnim službama u delu koji se odnosi na sukob interesa, a kojima je ova materija veoma precizno i detaljno regulisana.

I na kraju podsetio bih kreatora ovog nemuštog saopštenja da stručne službe RTS-a ne mogu tumačiti Etički kodeks, već to može činiti samo UO koji ga je doneo, niti mogu utvrđivati njegovu zakonitost, već je to u isključivoj nadležnosti sudske vlasti.

Bitno je na kraju naglasiti da se ovde ne radi o Jovanu Memedoviću lično, već principijelno o sukobu interesa i želji Upravnog odbora da doprinese etičkom i transparentnom poslovanju JMU RTS.

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend