23. maj 2021.

UNS: Agencija za sprečavanje korupcije se meša u izbore u Udruženju novinara

Državna Agencija za sprečavanje korupcije i njen direktor Dragan Sikimić umešali su se u izbore u Udruženju novinara Srbije presuđujući ko može da bude kandidat za predsednika Udruženja i tumačeći Statut UNS-a na način koji odgovara državnom funkcioneru i bivšem članu odbora te agencije Živojinu Rakočeviću.

Kandidaciona komisija UNS-a, jedina merodavna da odlučuje o tome, odbacila je kandidaturu Rakočevića za predsednika Udruženja da bi sprečila uticaj države na Udruženje budući da se Rakočević nalazi na javnoj funkciji, što je u svom mišljenju potvrdila i Agencija za sprečavanje korupcije. To je i jedina nesporna činjenica u mišljenju Agencije, jer za sve ostalo Agencija se u ovom slučaju ne pita.

Drugi je problem što Agencija, izlazeći iz svojih nadležnosti, čini uslugu svom bivšem funkcioneru i izdaje mu potvrdu da sa stanovišta javne funkcije može da bude biran za predsednika UNS-a i da mu Statut UNS-a u tome nije prepreka.

UNS upozorava Agenciju za sprečavanje korupcije da ovakvim ponašanjem zloupotrebljava svoj položaj da bi ostvarila uticaj na izbore u najvećem novinarskom udruženju u zemlji. Razlika između statuta javnog preduzeća i statuta udruženja je ogromna, a UNS nije EPS niti bilo koje drugo javno preduzeće, podsećamo rukovodstvo Agencije.

Cilj Statuta UNS-a je da zaštiti nezavisnost Udruženja od uticaja države, njenih funkcionera, službenika i zaposlenih, pa i od Agencije za sprečavanje korupcije i svakog drugog uticaja države. Ovaj slučaj najbolje pokazuje zašto je takva zaštita potrebna i šta je svrha nespojivosti javne funkcije sa ulogom predsednika UNS-a.

Živojin Rakočević je javni funkcioner, što priznaje i Agencija, i kao takav u odnosu zavisnosti od državne vlasti. Državnim funkcionerima i službenicima, bili oni republički, pokrajinski ili lokalni, nije mesto na čelu UNS-a.

Živojin Rakočević je mogao, poštujući Statut UNS-a, da podnese ostavku na državnu funkciju na kojoj se nalazi i otkloni sve prepreke da bude biran na izborima za predsednika UNS-a. On je, međutim, odbio da se odrekne državne funkcije.

UNS takođe upozorava Agenciju da se neprimerenim uplitanjem u unutrašnje stvari UNS-a stavila u situaciju da se sama nalazi u sukobu interesa jer lobira za jednog državnog funkcionera, pritom bivšeg funkcionera Agencije. Ova pozicija Agencije je sporna i zato što je jedini kandidat za predsednika koji ispunjava uslove iz Statuta UNS-a, Vladimir Radomirović, glavni urednik Pištaljke, medija koji je Agenciju tužio sudu za prikrivanje podataka o imovini ministra Siniše Malog. Sud je presudio da je tadašnja v.d. direktor Agencije Verka Atanasković kriva za prikrivanje podataka, ali ona nije kažnjena jer je sud dozvolio da proces zastari. Verka Atanasković je pomoćnik direktora Agencije zadužena za pitanja sukoba interesa.

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend