04. jul 2017.

Parlamentarna skupština Saveta Evrope rezolucijom podržala istraživačko novinarstvo

Parlamentarna skupština Saveta Evrope usvojila je Rezoluciju kojom podržava istraživačko novinarstvo i naglašava njegov značaj u borbi protiv korupcije.

“Istraživačko novinarstvo je ključno oružje u borbi protiv korupcije i u nekim slučajevima jedini delotvoran, spoljašnji metod, za njenu prevenciju. Mnogi slučajevi korupcije nikada ne bi bili obelodanjeni da nije bilo strpljivog, teškog, opasnog rada novinara i hrabrosti uzbunjivača. Zbog toga Skupština smatra da istraživačko novinarstvo predstavlja ‘javno dobro’, kome treba dati više priznanja i podrške“, navodi se u Rezoluciji usvojenoj u utorak, 27. juna.

U tekstu rezolucije stoji da finansiranje istraživačkog novinarstva samo kroz privatne izvore ili samo iz izvora koji su pod kontrolom države može dovesti do nedostatka poverenja u istraživanje.

Od nacionalnih parlamenata traži se da aktivno sarađuju sa istraživačkim novinarima u borbi protiv korupcije i da društveno priznaju njihovu ulogu u demokratskom društvu, da promovišu istraživačko novinarstvo i uključe više istaživačkih medija u diskusije o zakonodavnim reformama kao i na sastancima parlamentarnih i istražnih komisija.

Parlamentarna skupština Saveta Evrope u Rezoluciji ukazuje i da saradnja parlamenata i istraživačkih medija, kao i rezultati te saradnje, treba da budu dostupni javnosti.

U rezoluciji se još navodi da „okruženje koje pogoduje istraživačkom novinarstvu, a uopšteno i slobodi informisanja i medijima, pre svega zahteva da se novinarima obezbedi zaštita sigurnosti, fizičkog integriteta i zaštita od svakog nezakonitog pritvaranja, pokušaja zastrašivanja, kao i pritisaka na nezavisnost”.

„Parlamentarna skupština Saveta Evrope podstiče države članice da urade više kako bi prepoznali ulogu istraživačkog novinarstva u svojim strategijama u borbi protiv korupcije“, piše u Rezoluciji.

Nacionalni parlamenti država članica pozvani su da donose zakone koji osiguravaju najširi mogući pristup informacijama, da uspostave finansijske mehanizme za podršku istraživačkom novinarstvu bez ugrožavanja nezavisnosti, kao i da pruže odgovarajuću zaštitu uzbunjivačima, kako bi se umanjio svaki rizik da se oni suoče sa krivičnim postupcima.

Evropska federacija novinara, čiji je UNS član, saopštila je da se ovom rezolucijom priznaju prava uzbunjivača i pozdravila je njeno usvajanje.

Rezoluciju Parlamentarne skupšrine Saveta Evrope možete pročitati OVDE.

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend