09. nov 2023.

SĆF podnela prijavu REM-u protiv TV Pink zbog kršenja zakona emitovanjem emisije DNK

Piše Danica Đokić

Pink je emitovao emisiju DNK, u kojoj se utvrđuje očinstvo deteta, samo četiri dana posle stupanja na snagu novog Zakona o elektronskim medijima koji ovakav sadržaj zabranjuje. "TV Pink, osim što ne poštuje sopstveni elaborat, ignoriše novi zakon kao što je ignorisala i stari", ističe Slavko Ćuruvija fondacija koja je ovu televiziju prijavila Regulatornom telu za elektronske medije

15. sep 2023.

Savet REM posle sedam meseci odbacio prijavu protiv TV Pink zbog ugrožavanja interesa romske nacionalne manjine

Piše Ivana Predić

Evropski centar za prava Roma (ERRC) podneo je Savetu REM-a prijavu protiv TV Pink zbog emisije u kojoj je voditeljka opskurne emisije DNK ismevala učesnike programa, tražeći od njih da više puta ponove reči koje ne umeju pravilno da izgovore. Nakon „svega” sedam meseci regulatorno telo je, bez obrazloženja, odbacilo prijavu. „Kao Romi, osećamo se izdano, jer neko ko treba da prekine lanac normalizacije stereotipa šalje poruku da se ovakvo ponašanje pojedinih TV kuća toleriše”, ocenjuju u ERRC.