11. jul 2019.

Unesko će voditi Globalni fond za odbranu medija

Piše Denis Kolundžija

Samo sazivanje prve Globalne konferencije o medijskim slobodama, čiji su domaćini u Londonu vlade Velike Britanije i Kanade, i kojoj prisustvuju delegacije iz preko 100 država, uključujući 60 ministara i više od 1.500 novinara i aktivista, potvrda je da stanje medijskih sloboda u svetu počinje da se doživljava kao ozbiljan problem