17. mar 2023.

Srbija: Potrebno je više napora za suočavanje sa prošlošću, povećanje bezbednosti novinara i zaštitnika ljudskih prava i zaštita žena od nasilja

Pres služba komesarke Saveta Evrope za ljudska prava
IZVOR NUNS

„Krajnje je vreme da se Srbija suoči sa nasleđem prošlosti, da zaštiti slobodu medija i slobodu okupljanja i da ispuni svoje obaveze po pitanju ženskih prava i rodne ravnopravnosti“, izjavila je danas Dunja Mijatović, komesarka Saveta Evrope za ljudska prava na kraju posete državi obavljene od 13. do 17. marta 2023. godine.

17. mar 2023.

Serbia: more efforts needed to face the past, increase safety of journalists and human rights defenders, and protect women from violence

“It is high time for Serbia to face the legacy of the past, to protect media freedom and freedom of assembly, and to fulfil its commitments on women’s rights and gender equality” said today Dunja Mijatović, Council of Europe Commissioner for Human Rights, at the end of a visit to the country carried out from 13 to 17 March 2023.

01. mar 2023.

BH novinari: U protekloj sedmici prijavljeno čak šest slučajeva napada i prijetnji novinarima u BiH

Sve je veći broj prijava Udruženju BH novinari i Liniji za pomoć novinarima u vezi sa verbalnim i online napadima na novinare i novinarke, širenju govora mržnje protiv novinara/ki i medija putem društvenih mreža, prijetnji smrću i fizičkim nasiljem te ugrožavanja slobode medija od policijskih institucija i pravosudnih organa, saopštio je Upravni odbor Udruženja BH novinari.