25. nov 2021.

Advokat Beljanski: Moguća zloupotreba svih odredaba Krivičnog zakonika koje se menjaju

Piše Ivana Predić
Javna rasprava o Krivičnom zakoniku u Novom Sadu (foto: Denis Kolundžija / Cenzolovka)

Iako je javna rasprava o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika produžena do 2. decembra, u međuvremenu nije bilo novih predloga za unapređenje predloženih odredaba. Nije bilo šireg interesovanja za ovu temu na drugom okruglom stolu koji je UNS organizovao u Novom Sadu. Advokat Slobodan Beljanski iz CEPRIS-a obrazložio je svoje sumnje u predložene izmene, koje su dobrim delom inicirale novu raspravu