29. nov 2021.

Veran Matić – Kako ste? Znam sve o vama.

Piše Veran Matić

Poslednji globalni izveštaj Fridom hausa o slobodi interneta svrstava Srbiju u zonu slobodnih država. Zabrinjava što nas je samo jedan poen delio od zemalja koje su delimično slobodne u domenu interneta.